Göm menyn

769A02 Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12.0 hp (Avancerad nivå)
/Cognitive Science Project II/
2021 vecka 34 — 2022 vecka 03

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen