Göm menyn

729A63 Simulatorer och simulatoranvändning, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Simulators and Simulator Usage/
2018 vecka 44 — 2019 vecka 03

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2017 vecka 44 — 2018 vecka 03

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen