Göm menyn

729A63 Simulatorer och simulatoranvändning, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Simulators and Simulator Usage/

2022 vecka 44 — 2023 vecka 03

KursledareBjörn Johansson, Peter Berggren
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen