Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Kontakta


Examinator

Filip Strömbäck

Kursledare

Filip Strömbäck

Kursassistent

Christoffer Holm

Kursadministratör

Annelie Almquist

Övriga lärare

Axel Frosthagen
Elin Frankell
Herman Appelgren ( herap603@student.liu.se )
Rasmus Rynell ( rasry945@student.liu.se )

Studierektor

Klas Arvidsson


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2021-08-12