Christoffer Holm
Christoffer Holm
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
christoffer.holm@liu.se
013-28 13 59
Hemsida: www.ida.liu.se/~chrho44/, liu.se/medarbetare/chrho44
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster