Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

OpenDSA


OpenDSA

Bakgrund

Traditionellt har genomgången av det teoretiska grundstoffet i datastruktur och algoritmkurser baserats på föreläsningar följt av lektioner där studenterna tränat sin förståelse på traditionella räkneuppgifter. I dessa kurser ingår dock flera koncept och konstruktioner som med fördel kan visualiseras med dator. Detta är något man länge forskat kring; de första försöken gjordes redan på 1960-talet.

Under åren har en mängd verktyg och aktiviteter utvecklats för kurser i datastrukturer och algoritmer, samtdigit som didaktisk forskning kring hur de kan användas i undervisningen blivit allt mer vanlig. Länge saknades ett givet sätt att integrera dessa verktyg i kursinnehållet. Nu finns ett öppet initiativ, OpenDSA, med målet att ta fram ett e-läromedel som kombinerar lärobokens text med animationer, interaktiva simuleringar samt färdighetsövningar.

Pedagogiskt projekt

Under HT 2014 infördes OpenDSA i kursen TDDD86 som en del av ett pedagogiskt projekt som beviljats medel inom LiUs pedagogiska språng. Eftersom försöket föll väl ut inför vi OpenDSA även i TDDI16 med start HT 2015.

OpenDSA i kursen och momentet UPG1

Istället för traditionell kurslitteratur i kursens del om datastrukturer och algoritmer kommer vi att använda en version av OpenDSA specifik för TDDI16. Läsanvisningar kommer att finnas på föreläsningssidan.

Momentet UPG1 i kursen består i att bli godkänd på de interaktiva uppgifter i den kursbok som finns länkad från kurshemsidan. Deadline för OpenDSA är vid tentatillfället, det vill säga den 29:e oktober.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2021-08-27