Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Föreläsningar


Föreläsningar

Föreläsningarna kommer att fokusera på att se helheter och att tillämpa teorin som tas upp i OpenDSA. I och med att föreläsningarna till viss del bygger på varandra, är det viktigt att i alla fall översiktligt läsa de kapitel i OpenDSA som anges nedan inför föreläsningen. Det är också en bra idé att i alla fall börja göra uppgifterna i OpenDSA, så att inte alla är kvar till slutet av kursen. Utnyttja gärna också föreläsningarna för att ställa frågor om eventuella oklarheter i OpenDSA!

De bilder som används under föreläsningarna publiceras i samband med respektive föreläsning, vanligtvis dagen innan föreläsningen.

Föreläsningar på distans

På grund av begränsningar av antalet personer vi kan ha i en föreläsningssal (max 50 personer, det är ca 90 som tar kursen) kommer föreläsningarna ges på distans i år. Föreläsningarna hålls därmed via Zoom (videokonferensmjukvara). Se till att du har tillgång till en dator som kan spela ljud (ett headset rekommenderas). Om du vill ha möjlighet att ställa frågor muntligen behöver du också en mikrofon. Se till att du befinner dig någonstans utan bakgrundsljud. Se till att ladda ner och installera Zoom innan första föreläsningen för att undvika strul. Mer instruktioner finns på LiU:s supporthemsida. Zoom finns tillgängligt för Windows, Mac OS, Linux (Debian och Ubuntu bland annat), Android och iOS med flera.

Mötes-ID:t för föreläsningsrummen kommer att publiceras i schemat i TimeEdit och på denna sidan, senast 15-20 minuter innan föreläsningen börjar.

Under föreläsningar kommer era mikrofoner och kameror att vara avstängda som stanard. Har ni frågor under föreläsningen kan ni antingen skriva er fråga i chatten så svarar jag på den när det är lämpligt (antingen direkt till mig, eller till alla), eller så klickar ni på knappen "Raise Hand" under "Participants" om ni vill ställa er fråga muntligen. Använd inte chatten för annat under föreläsningar då det är mycket distraherande både för mig och alla andra. Är det någon som inte beter sig på ett lämpligt sätt kan denna bli borttagen från föreläsningsrummet.

Första föreläsningen kommer att öppnas ca 20 minuter innan ordinarie starttid (dvs. ca 09:55), så att de som känner sig osäkra på systemet kan testa innan föreläsningen börjar.

Nummer Innehåll Kapitel i OpenDSA Zoom-länk Extra
1 Kursintroduktion, komplexitet - Kod inga - Enklare - Svårare
2 Komplexitet, linjära strukturer - Kod Kapitel 2, 3, 4.1-4.6 (översiktligt) - Enklare - Svårare
3 Träd och AVL-träd - Kod Kapitel 6 och 7 - Enklare - Svårare
4 Mera träd och linjära strukturer - Kod Kapitel 8 och 9 - Enklare - Svårare
5 Hashning - Kod Kapitel 10 - Enklare - Svårare
6 Grafer - Kod Kapitel 11 - Enklare - Svårare
7 Mer Grafer Kapitel 11 - Enklare - Svårare
8 Sortering - Kod Kapitel 12 - Enklare - Svårare
9 Mer sortering - Kod Kapitel 12 - Enklare - Svårare
10 Tentaförberedelse - Lösningsskisser ingen - Enklare - Svårare

Extrauppgifter

Till varje föreläsning finns också två valfria extrauppgifter i KATTIS för de som vill öva mera på det som tagits upp under föreläsningen. Dessa uppgifter är valda så att de kan lösas genom att tillämpa det som tagits upp på föreläsningen, och de publiceras efter föreläsningen.

Extrauppgifterna löses och lämnas in individuellt. Räkna inte med att det finns möjlighet att få hjälp med extrauppgifterna på labtid; där är fokus på ordinarie labserien. Hör av er till kursledare (Filip Strömbäck) om ni har problem med extrauppgifterna.

Lösta extrauppgifter ger extrapoäng på tentan. Dessa extrapoäng räknas bara mot högre betyg. Endast inlämningar gjorda innan tentatillfället räknas för extrapoäng, och extrapoängen kan endast användas vid det första tentatillfället. Maximalt ger extrauppgifterna två poäng på tentan. Antalet poäng beror på antalet lösta poäng enligt tabellen nedan:

Andel lösta uppgifter Antal lösta uppgifter Antal poäng
Mindre än 33% 0-5 0
33-66% 6-13 1
Mer än 66% 14-20 2

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2021-10-11