Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Kursinformation


Mål

Efter kursen ska du känna till vanligt förekommande datastrukturer såsom lista, stack, kö, prioritetskö, träd (speciellt sökträd) och hashtabeller, hur de är uppbyggda, utmärkande egenskaper samt kunna använda dem praktiskt. Du ska också känna och använda till olika metoder för sökning och sortering och grundläggande grafalgoritmer. Du ska även kunna utföra analys av tids- och minnesbehovet för enklare algoritmer och datastrukturer.

Förkunskaper

Kunskaper i programmering i C++ motsvarande kursen TDIU08 Problemlösning och programmering. Du förutsätts ha god vana i att hantera IDAs Linux-system, C++-kompilator (GNU GCC g++) och textredigerare (t.ex. Emacs).

Kursmaterial

  • Istället för traditionell kurslitteratur kommer vi att använda en version av OpenDSA specifik för TDDI16. Läsanvisningar kommer att finnas på föreläsningssidan.

    För den som ändå vill ha en bok om DALG att läsa i kan vi rekommendera standardverket Introduction to Algorithms, av Cormen, Leiserson, Rivest och Stein (2009). Detta är även kurslitteratur i påbyggnadskursen Konstruktion och analys av algoritmer.

  • Laborationshandledning kommer att finnas på kursens webbsidor.

Organisation

Huvuddelen av kursinnehållet kommer att behandlas på föreläsningarna. Inför varje föreläsning förväntas ni ha läst och gjort uppgifterna som hör till föreläsningen i OpenDSA. På lektionerna kommer laborationer att förberedas och övningsuppgifter om datastrukturer och algoritmer att lösas.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2021-08-12