Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Ht1 2021


Lektioner

Lektionerna ägnas åt att repetera viktiga begrepp från föreläsningarna, lösa övningsuppgifter och laborationsförberedelser. För att få ut så mycket som möjligt av lektionerna är det viktigt förbereda sig genom att arbeta i OpenDSA innan respektive lektion.

På lektionen kommer assistenten först hålla en kortare genomgång (max första halvan), sedan finns möjlighet att göra och få hjälp med uppgifterna för lektionen.

Lektionerna kommer att genomföras på distans i år. Detta sker i Teams, i den kanal ni har blivit inbjudna till. Assistenten kommer att öppna ett möte i den gemensamma kanalen som ni kan ansluta till.

Lektionsmaterial

(tillgängliggörs inför respektive lektionstillfälle)


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2021-10-04