Göm menyn

TDDE10 Objektorienterad programmering i Java

Föreläsningar

Nedan ses innehållet som är planerat för varje föreläsning samt sidhänvisningar till kursliteraturen. Ibland kanske de inte 100%-igt stämmer överens med innehållet i respektive föreläsning eftersom föreläsningarna inte riktigt går igenom materialet på samma sätt som i boken. Totalt sett täcker de dock det som gås igenom i kursen på både föreläsningar och lektioner. JD står här för Java direkt, medan Per Holms bok förkortas OPJ. Efter förkortningarna följer kapitlen eller delkapitlen som bör läsas.

Under föreläsningarna dyker det upp mycket terminologi som det är viktigt att hänga med på. Från kursens föregångare har vi ärvt en lista med definitioner för att friska upp minnet kring vad som var vad. Denna lista på viktiga definitioner innehåller dock mer än vad vi tar upp i denna kurs (endast #1-4 är relevanta).

Vi resarverar oss för att föreläsnings-slides kan förändras något strax före eller strax efter resp. föreläsning.

SammanfattningLäsanvisningarKommentar
1 Kursinfo, Ada till Java, Hello world JD: 1 (ej dialogrutor/grafik), 2.2-2.7. OPJ: 1-7
2 OOP 1, Intro, klasser, instanser, konstruktorer, statiska saker, synlighet JD: 2, 3. OPJ: 1-7
3 OOP 2, Arv, och polymorfi, UML, Abstrakta klasser, Interface, JD: 10 (t.o.m gränsnitt), 4.5. OPJ: 9
4 OOP 3, Exempel OOP kodexempel
5 ADT, listor, stackar, köer JD: 17.2-4, 17.7-8. OPJ: 12 kodexempel
6 Generiska klasser, undantag, interface, nästlade klasser JD: 10.8, 17.1, OPJ: 15, 14 kodexempel
7 OOA, OOD, Grafiska komponenter, layout, lyssnare och händelser JD:6, 14, 8, 12. OPJ: 16 kodexempel
8 Strömmar, Filer m.m.JD: 16kodexempel
9 Projekt, omfattning, krav, Tips & Trix IEEE-Std-830-1998 (sida 3-8)Ej TDDE11
10 Projekt, versionshantering, mer Tips & TrixInteraktiv git-tutorial, Git-scenariot från FÖEj TDDE11

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-02-14