Göm menyn

TDDE10 Objektorienterad programmering i Java

Komma igång med Eclipse

På denna sida finns lite hjälp för att komma igång med Eclipse.

Att starta Eclipse för första gången

Starta Eclipse genom att skriva göra följande i ett terminalfönster.

 module add prog/eclipse
 eclipse &
När du startar eclipse så kommer den fråga efter vilket "workspace" du skall öppna. Ett workspace är helt enkelt en mapp på ditt konto där du har programmeringsprojekt. Du bör välja ~/TDDE10 som workspace för att det skall fungera bra med kodinlämning via sendlab.

Kryssa sedan i rutan att ha denna workspace som default, så behöver inte detta göras om nästa gång Eclipse startas.

Välkommen till eclipse

Den första vyn som dyker upp ger ett par snabblänkar till olika saker. Klicka på "Workbench" i högra hörnet för att snabbt komma vidare till själva utvecklingsverktyget.

... då kommer man till själva "workbenchen". Här finns ett antal olika vyer/paneler.

 • Package Explorer
  Denna vy visar vilka projekt du har i detta workspace och vilka filer de innehåller. Trevlig för att få snabb översikt över alla klaser.
 • Problems/Javadoc/Declarations
  Här finns lite olika information, t.ex. kompileringsfel och varningar dyker upp även här (de markeras också direkt i koden). Det är här nere som "consolen" brukar komma upp när man sedan kör programmet.
 • Task List
  Praktisk om man lägger upp "tasks" för sig själv. Vi kommer inte använda det i denna kurs.
 • Outline
  Ungefär som Package Explorer, fast för den klass man står i för tillfället. Här kan man se alla variabler, metoder o.s.v. som finns i klassen. Bra om man har stora klasser och behöver översikt. Klasser skall dock inte vara så stora om man gör på "rätt" sätt så denna kanske inte kommer användas jättemycket i denna kurs.
 • Editor (syns ej i bilden ovan)
  Detta är det stora gråa fältet i mitten. Det är här du kommer skriva din kod. Just i bilden ovan har vi inte skapat något projekt ännu, vi har inga filer, så den är tom.

Att starta ett nytt projekt

När man skriver kod i Eclipse organiserar man sina filer i projekt. För att öppna ett nytt projekt välj:

File -> New -> Java Project

Du får då upp ett fönster med förslag på olika projekt, välj då "Java Project". När du valt detta kommer ett fönster upp där du får namnge ditt projekt, och därefter kan du välja "Finish".

Det nästa som händer är att eclipse frågar dig om du vill ha en module-settings-fil. Det behöver vi inte ha för våra projekt, så det är enklast att ta "Don't Create".

När allt är sagt och gjort ska ditt nya projekt dyka upp i listan till vänster. Klicka på pilen till vänster för att expandera projektet. Det är i src-katalogen där som ni sedan vill skapa all er kod!

Att skapa en ny klass

För att skapa en ny klass högerklickar man på den katalog där man vill ha klassen, och väljer New -> Class i den meny som då visas. Detta kan t.ex. vara katalogen "src" för projektet "Lab1". Man får då upp ett fönster där man anger klassens namn samt vilket package. Det är lämpligt att välja att få kommentarer genererade, så är de första kommentarfälten bara att fylla i direkt! Om det skall vara en klass med en main-metod så kan man t.o.m. klicka i den checkboxen (att man vill ha en public static void main(String[] args) )

Första klassen

När du har skapat din första klass kommer du kunna börja skriva i editor-fönstret. En praktisk sak är att editor-fönstret kan ha flera flikar, så att man snabbt kan byta emellan.

Att köra ett program

För att kunna köra ett program behöver man åtminstone en klass som innehåller en main-metod. Denna klass innehåller då den speciella metoden static public void main(String[] args) {, och när programmet körs så anropas den metoden. Det är sedan den metodens ansvar att se till att allt ni vill ska hända när programmet körs, händer!

Om du står med klassen som har main-metoden uppe så kan du bara trycka på den gröna run-knappen uppe i verktygsfältet (se bilden ovan). Man kan även högerklicka på klassen som innehåller den main-metod man vill köra, och väljer sedan Run As -> Java Application. Programmet körs då igång. Därefter går det att trycka på den gröna knappen i framtiden. Utskrifterna från programmet visas i "Console"-fönstret som automatiskt dyker upp längst ner i Eclipse-fönstret så snart programmet skriver ut något.

Att lära sig mer

Det här var bara det mest grundläggande vad gäller Eclipse. För att klara kursen kommer ni att behöva känna till mer. För att kunna lära er det finns det hjälp att tillgå i Eclipse, och dessutom kan det vara bra att leka runt lite i Eclipse, prova olika menyer, et.c. Till exempel får man upp en kontextberoende meny när man sätter punkt efter en variabel. Då kan man se vilka metoder som finns tillgängliga att anropa för den klassen.

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2019-01-21