Göm menyn

TDDE10 Objektorienterad programmering i Java

Tentamen


Översikt

I denna kurs används datortenta som examinationsform. Detta innebär att du som student kommer att sitta vid en dator under examinationen och individuellt lösa programmeringsuppgifter. Nedan finner du information om tentans upplägg, anmälan, rättning, betygsgränser, regler, tillåtna hjälpmedel, tidigare tentor m.m.

Upplägg

Våra datortentor hålls vanligen i samma datorsalar som vi har laborationer. Innan tentan börjar kommer du till den angivna salen och får hjälp med att logga in i en särskild examinationsmiljö. Där har du tillgång till de vanliga verktygen (t.ex. eclipse), men ej internet.

Själv tentauppgifterna kommer finnas tillgängliga digitalt under tentan. Tentan kommer bestå av ca 4 uppgifter av varierande svårighetsgrad - poängsatta med antingen 1, 2 eller 3 poäng. Se poängränserna nedan.. Du har dessutom en s.k. tentaklient med vilken du kan kommunicera med oss. Vi kan skicka information till dig och du kan se ditt nuvarande betyg, ställa frågor när som helst under tentan, och skicka in dina lösningar när du känner att du är färdig. Du har även möjlighet att komplettera din lösning, direkt under tentan. Endast vid tekniskt strul (datorer som hänger sig, strul med filer m.m.) får man hjälp av assistent i salen.

Anmälan

Anmälan till tentamen sker via studentportalen. Eftersom det är så många som läser kursen så kommer det finnas flera pass. OBS anmäl er endast till ett sådant pass! Om ni har anmält er till fler blockerar ni platser för andra och vi kommer ändå att ta bort er från alla utom ett pass, och då kanske ni inte får det pass som ni verkligen vill ha. Om du missar att anmäla dig till tentamen, ta kontakt med oss på kursen så fort du kan.

Rättning

Lösningar som skickas in under tentan rättas under tentans gång. Detta betyder att du vid tentans slut kommer att veta ditt betyg och slipper vänta flera veckor på resultatet. Rättningen brukar inte ta mer än 10-15 minuter, men det kan dröja upp till 45 minuter om det är mycket kö. När uppgiften är rättad får man antingen godkänd, komplettering, eller underkänd som svar på den uppgiften. Godkänd betyder att man har klarat uppgiften och får på så sätt räkna till sig uppgiftens poäng, och man kan gå vidare och lösa fler uppgifter. Har man skrapat ihop tillräckligt mycket för det betyg man vill ha så kan man gå hem. Man bör dock aldrig lämna tentan tidigt utan att betyget är satt. Det har förekommit fel vid rättning (vi är ju inte mer än människor) och ett godkänt kan ändras till en komplettering i efterhand.

Komplettering får man när uppgiften inte nått upp till nivån för godkänt. Det kan bero på många olika saker, men t.ex:

  • Lösningen följer inte specifikationen i uppgiften.
  • Lösningen har icke-generella delar, t.ex. stora kodkopieringar eller fullständiga uppräkningar.
  • Globala variabler används istället för parameteröverföring
  • Lösningen är mycket svår att förstå/läsa.
  • Lösningen följer inte goda objektorienterade programmeringsprinciper (t.ex. inkapsling).
När man får komplettering på en uppgift får man även ett meddelande från rättaren som talar om varför det blev komplettering. Det kan vara någon av ovanstående punkter, eller ett körexempel som inte fungerar som det skall. Vid komplettering kan man fortsätta att arbeta med uppgiften, rätta till det som är fel och skicka in igen. Teoretiskt sätt kan man skicka in en uppgift och få komplettering hur många gånger som helst, men om vi inte ser någon förbättring i koden så ger vi dig först en varning, och sedan sätter vi underkänt på den uppgiften. Delpoäng delas inte ut på uppgifterna.

Resultatet underkänd sätts dock nästan aldrig. Det kan hända om man skickar in en lösning som inte går att kompilera, eller om vi får in samma lösning om och om igen utan att den kompletteras.

Betygsgränser

Vi reserverar oss för att betygsgränser kan justeras något från år till år, beroende på kursens innehåll och tentamens svårighetsgrad. Nedan följer betygsgränserna så som de har varit på den senaste tentan:
PoängTidBetyg TekFakBetyg FilFak
14 h3G
33 h4
32h 40mVG
32h 20m5
4+3h5
4+3h 20mVG
Tidsgränserna avser självklart tiden då uppgiften skickades in, d.v.s. tid för rättning tillkommer inte. Till dessa tidsgränser tillkommer bonustid intjänad från laborationer. Tiden för betyg 3/G överstiger dock aldrig 4 timmar p.g.a bonustid. Om du har förlängd skrivtid (detta beviljas centralt från LiU under särskilda omständigheter) så förskjuts dessa gränser något. Gränsen för godkänt/3:a förskjuts med hela den förlängda tiden, gränserna för högre betyg förskjuts med halva den förlängda tiden.

Regler

Samma regler gäller på en datortenta som på en salstenta. D.v.s. inga elektroniska hjälpmedel får medhavas, jackor och väskor skall hängas av vid salens ingång, m.m. Tentavakterna informerar om detta vid tentamens start.

Vad det gäller regler kring hur man får/inte får lösa uppgifterna så är det normala att man får använda allt som man vanligtvis har tillgång till i Java om inget annat anges i uppgiften. Detta innebär att man ofta kan använda sig av lämpliga inbyggda datastrukturer och typer för att lösa problem man stöter på.

Tillåtna Hjälpmedel

På tentan får du ha:
  • Ett A4-papper skrivet fram och bak med egna antecknar (maskinskrivet eller för hand).
  • En javabok.
  • Penna och tomma papper (kladdpapper kan du få på plats).

Tidigare Tentor

Vi reserverar oss för att upplägget på tentamen kan variera från år till år.
Övningstentagivna_filer
2017-03-13_FMgivna_filerlösningsförslag
2017-03-13_EMgivna_filerlösningsförslag
2017-06-08_EMgivna_filerlösningsförslag
2017-08-25_FMgivna_filerlösningsförslag
2018-03-12_FMgivna_filerlösningsförslag
2018-03-12_EMgivna_filerlösningsförslag
2018-06-07_FMgivna_filerlösningsförslag
2018-08-31_FMgivna_filerlösningsförslag
2019-03-18_FMgivna_filerlösningsförslag
2019-03-18_EMgivna_filerlösningsförslag

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2019-03-26