Göm menyn

TDDE10 Objektorienterad programmering i Java

Kurslitteratur


Kursbok

Som kursbok rekommenderas en av nedanstående böcker då de täcker ungefär samma områden. Kursen följer inte direkt någon av böckerna och fungerar mer som referensmaterial och kompletterande läsning.
  • Jan Skansholm. Java direkt. 7 (eller 8). upplagan . Studentlitteratur

  • Per Holm. Objektorienterad Programmering och Java. Upplaga 3:1. Studentlitteratur 2007

    Detta är en liten tunnare, mer koncis...

Övrig Litteratur


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-12-18