Göm menyn

TDDD98 Ingenjörsprofessionalism, del 6

Social kompetens - VT1

Förberedelse

Ta del av följande material:

Vill du lära dig mer om kommunikation? ta del av följnade:

Uppgift

 1. Ge muntlig feedback till totalt 4 personer utanför din seminariegrupp: utvecklande feedback till 2 personer och positiv feedback till 2 andra personer. Använd upplevelsekuben (the experience cube) (pdf) och feedbacktrappan när du kommunicerar med mottagaren av feedbacken. Mottagaren kan t.ex. vara en labbkompis, syskon, korridorskompis, medlem i fotbollslaget, etc. Var ärlig i din feedback och ta upp verkliga aspekter.
 2. Under två veckor använd några språktrix när du kommuniceras med andra.

Skrivuppgift

När du har gjort förberedelserna ovan skriv en reflekterande text om Social kompetens - konsten att kommunicera. Texten ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord). Det ska framgå tydligt i texten att uppgiften är gjord. Använd Gibbs reflektionsmodell nedan när du analyserar dina erfarenheter gällande kommunikation. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg. Utgå också ifrån"Om reflektionstexten till dialogseminarietmed tips om att skriva en bra reflektionstext.

Steg Beskrivning
1. Beskrivning

Hur gick det att ge utvecklande respektive positiv feedback och använda några språktrix? Beskriv en av situationerna i detalj.

Välj dessutom minst ett av följande och beskriv en verklig situation som du har varit med om:

 • Hur upplever du att det är att kommunicera med andra människor i privata och studiesammanhang?
 • I vilka sammanhang känner du dig allra bäst på att kommunicera?
 • Hur brukar du få din vilja igenom?
2. Känslor, tankar och reaktioner Svara på följande frågor:
 • Vad var dina känslor, tankar och reaktioner när du gav utvecklande och positiv feedback?
 • Vad tror du att mottagarens känslor, tankar och reaktioner var?

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner ovan genom att svara på:

 • Vad var bra och vad var dåligt med att använda upplevelsekuben och feedbackstrappan när du gav utvecklande feedback?
 • Vad var bra och vad var dåligt när du gav positiv feedback?
 • Värdera dina känslor, tankar och reaktioner när du kommunicerar med andra i olika situationer, vad är bra och vad är dåligt?
4. Analys

Analysera det du beskriver i steg 1, 2 och 3 genom att identifiera olika perspektiv. Vad kan du lära dig av detta?

5. Generella slutsatser

Vilka slutsatser finns det i bredare perspektiv? Utgå ifrån någon eller flera av följande frågor:

 • Hur hänger kommunikation och social kompetens ihop? Varför?
 • Hur hänger kommunikation och ledarskap ihop? Varför?
 • Hur hänger kommunikation och framgång ihop? Varför?

Här ska du utveckla dina lärdomar och vara konkret.

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan du ta med sig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Svara genom att utgå ifrån någon eller flera av följande frågor:

 • Hur kan du använda det du har lärt dig?
 • Vad ska du göra annorlunda i denna sorts situation i framtiden?
 • Vilka åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig?
 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Vi använder Lisam för inlämning av skrivuppgiften under Inlämningar (länk). Där under kommentarer ska du också ange vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns. Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för konsten att kommunicera.
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna grupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga gruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiUID
  Till exempel Torbjörn Strömbäck som tillhör grupp U05 ska döpa sin fil till: U05-Ttorst45-Skrivuppgift.pdf
 • Deadline för inlämning: Se schema i TimeEdite


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2022-03-30