Göm menyn

TDDD98 Ingenjörsprofessionalism, del 6

Ingenjörens yrkesroll - VT2

Livskarriär

Välkommen till att lära dig om livskarriär inom området Ingenjörens yrkesroll. 

Livskarriär handlar om att hitta din grej i livet genom ha livsbalans, ha god hälsa, ha goda relationer och jobba med det som ger lycka och glädje och som utvecklar dig varje dag. Det handlar också om den kontinuerliga kompetensutvecklingen för ingejören.

Under VT2 kommer du att titta närmare på ämnet och följande 2 schemalagda tillfällen är inplanerade:

  • Föreläsning: Livskarriär (PDF)
  • Dialogseminarium (OBS! Obligatorisk närvaro). 
    Inför seminariet behöver du göra och lämna in både uppgiften: min livskarriär och skrivuppgifen som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Du ska göra uppgiften innan du gör skrivuppgiften.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2022-03-31