Göm menyn

TDDD98 Ingenjörsprofessionalism, del 6

Ingenjörens yrkesroll - VT2

Skrivuppgift

När du har gjort uppgiften: min livskarriär skriv en reflekterande text om Ingenjörens yrkesroll - livskarriär. Texten ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord).

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du analyserar en specifik situation eller händelse gällande coaching av sig själv och andra. Läs "Om reflektionstexten till dialogseminariet" med tips om att skriva en bra reflektionstext. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg.

Steg Beskrivning
1. Beskrivning

Beskriv kortfattat (utifrån uppgiften: min livskarriär):

 • vad ditt livssyfte är genom att ange kortfattat vad din passion, uppgift, yrke och kallelse är.
 • hur ditt liv ser ut och vad du jobbar med om 5 år eller längre fram i tiden.
 • hur du och andra personer uppfattar dig
Beskriv utan att analysera dessa än
2. Känslor, tankar och reaktioner
 • Vilka känslor/tankar har du kring ditt livssyfte du beskriver ovan?
 • Vilka tankar har du gällande hur andra personer uppfattar dig?
 • Skulle du avbryta dina studier om du blev erbjuden ett relevant jobb?

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering Värdera genom att svara på följande:
 • Hur tror du att dina studier förbereder dig för din framtida livskarriär?
 • Vad tar du med dig av att få veta hur andra uppfattar dig?
 • Vilka är fördelarna med att ta ut examen?
4. Analys

Analysera genom att behandla följande:

 • Varför är de saker du identifierat under ditt livssyfte viktiga för dig?
 • Vad skulle du behöva göra för att förverkliga det liv du beskriver i steg 1? Motivera dina svar genom att ange varför. Utveckla sedan motiveringen genom att göra jämförelse och/eller hitta motsättning. Varför är den jämförelsen och/eller motsättningen relevant?
5. Generella slutsatser
 • Varför ska passion, uppgift, yrke och kallelse hänga ihop?
 • Hur hänger personlig utveckling (mjuka färdigheter) och karriär ihop? Motivera dina svar genom att ange varför.
 • Vilka är konsekvenserna av att inte ta ut examen för dig som individ, arbetsgivaren och samhället?
6. Personliga handlingsplaner

Vad kan du ta med sig från dessa erfarenheter och den analys du gjort ovan? Utgå ifrån någon eller flera av följande frågor:

 • Hur kan du använda det du har lärt dig ovan?
 • Hur kan du kombinera ihop det du älskar, det du är bra på, det du tjänar pengar på och det som världen behöver?
 • Vilka åtgärder kommer du att vidta under dina kommande studier på grund av vad du har lärt dig?
 • Vilka åtgärder kommer du att vidta vid sidan av dina studier på grund av vad du har lärt dig?
 • Vilka personliga nätverk behöver du bygga?
 • Vi använder Lisam för inlämning av skrivuppgiften under Inlämningar (länk). Där under kommentarer ska du också ange vilket betyg du siktar på under kommentarer med en motivering och genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns. Kom ihåg att lämna in uppgiften: min livskarriär också. Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för Livskarriär.
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna dialogseminariegrupper D eller U och xy med gruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egen LiUID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp U07 ska döpa sin fil till: U07-sanst881-Skrivuppgift.pdf
 • Deadline för inlämning: Se schema i TimeEdite


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2022-04-01