Göm menyn

TDDD98 Ingenjörsprofessionalism, del 6

Ingenjörens yrkesroll - VT2

Uppgift: min livskarriär

Följande uppgift ska göras för att sedan kunna reflektera i skrivuppgiften. Uppgiften består av följande steg och ska redovisas enligt nedan. Innan du gör uppgiften ta del av följande material:

Uppgiften består av följande fem steg:

1. Undersök ditt personliga varumärke

1.1 Svara på följande frågor om dig själv:

 1. Om jag var en bil, vilken modell skulle jag vara?
  Svar: BIL
  Följdfråga: Vilka egenskaper tänker du på när du väljer BIL?
 2. Om jag var en färg, vilken skulle det vara?
  Svar: FÄRG
  Fråga : Vilka egenskaper tänker du på när du väljer FÄRG?
 3. Om jag var ett tyg, vilket skulle det vara?
  Svar: TYG
  Fråga : Vilka egenskaper tänker du på när du väljer TYG?
 4. Om jag var ett land, vilket skulle det vara?
  Svar: LAND
  Fråga : Vilka egenskaper tänker du på när du väljer LAND?
 5. Om jag var en årstid, vilken skulle det vara?
  Svar: ÅRSTID
  Fråga : Vilka egenskaper tänker du på när du väljer ÅRSTID?
 6. Vilka är mina styrkor anser jag?
 7. Vad tycker jag att jag ska förbättra?

1.2 Ta hjälp av människor omkring dig, till exempel vänner, familj eller kollegor. Välj 3 personer som verkligen kommer vara uppriktiga och ärliga mot dig. Ställ följande frågor till dem:

 1. Om jag var en bil, vilken modell skulle jag vara?
  Svar: BIL
  Följdfråga: Vilka egenskaper tänker du på när du väljer BIL?
 2. Om jag var en färg, vilken skulle det vara?
  Svar: FÄRG
  Fråga : Vilka egenskaper tänker du på när du väljer FÄRG?
 3. Om jag var ett tyg, vilket skulle det vara?
  Svar: TYG
  Fråga : Vilka egenskaper tänker du på när du väljer TYG?
 4. Om jag var ett land, vilket skulle det vara?
  Svar: LAND
  Fråga : Vilka egenskaper tänker du på när du väljer LAND?
 5. Om jag var en årstid, vilken skulle det vara?
  Svar: ÅRSTID
  Fråga : Vilka egenskaper tänker du på när du väljer ÅRSTID?
 6. Vilka är mina styrkor anser du?
 7. Vad tycker du att jag ska förbättra?

1.3 Jämför dina och andras svar.

2. Skapa eller uppdatera din existerande LinkedIn-profil
Skapa en LinkedIn-profil om du inte har eller uppdatera din existerande profil. Om du inte vill ha en LinkedIn-profil ska du argumentera och reflektera för varför du inte vill ha det.
Lär dig om LinkedIn-profiler:

3. Hitta din ikigai – ditt syfte med livet

Hitta värdet med ditt liv – ditt livssyfte – med hjälpa av Ikigai. Svara på följande fyra frågor:

 1. Vad älskar du att göra?
  Identifiera något som du skulle göra trots att du inte får betalt. Det handlar alltså om en passion - det du älskar att göra.
 2. Vad är du bra på?
  Identifiera det du är duktig på, något som du har en naturlig fallenhet för. Innan du svarar på följande fråga be 5 personer i din omgivning att berätta för dig hur de uppfattar dig.
 3. Vad behöver världen?
  Identifiera något som behövs i samhället omkring dig, kan du bidra med något som gör samhället gott?
 4. Vad kan du få betalt för?

 

4. Mitt liv om 5 år eller längre fram i tiden

Om allt är möjligt – hur skulle du önska att ditt liv ser ut om 5 år eller längre fram i tiden?
Utgå ifrån dina svar i steg 1 och 3 ovan.

 

5. Mitt drömjobb

 1. Hitta en annons på ett drömjobb eller beskriv ditt drömjobb du vill ha nu eller i framtiden.
 2. Vad ska ditt CV innehålla när du ska söka det jobbet? Ange:
  • Utbildning - förutom din civilingenjörsutbildning vilka andra kurser du kan ha gått som kan vara av värde för arbetsgivaren.
  • Arbetslivserfarenhet - vilka jobb och arbetslivserfarenheter du kan ha som kan vara intressanta för det arbete du söker.
  • Övriga kunskaper och meriter: vilka övriga kunskaper och meriter som kan vara relevanta för det arbete du söker.
 3. Fundera över och utgå ifrån hur du skulle vilja uppfattas och vilka egenskaper du tror att du har, eller skulle vilja ha, vid den tidpunkten.

 

Skriftlig redovisning av Uppgift: min livskarriär

Lämna in Uppgiften i Lisam (länk). I inlämningen ska det finnas:

 1. Resultat från undersökningen av ditt personliga varumärke (dina svar på frågorna under 1.1 och svar från alla 3 personer du har frågat enligt 1.2).
 2. En länk till din LinkedIn-profil
 3. Din ikigai – ditt syfte med livet: svar på frågorna under 3 ovan
 4. Ditt liv om 5 år eller längre fram i tiden: hur skulle du önska att ditt liv ser ut om 5 år eller längre fram i tiden
 5. Ditt drömjobb: svar på frågorna under 5 ovan

Inlämningen av uppgiften görs i EN fil i PDF format. PDF-filen ska ha följande filnamnskonvention: Dxy/Uxy-LiUID-Uppgift.pdf där ni ersätter:

 • Dxy/Uxy med era egna dialogseminariegrupper D eller U och xy med gruppnummer t.ex. D02 eller U08
 • LiUID med egen LiUID
Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp U07 ska döpa sin fil till: U07-sanst881-Uppgift.pdf

Du behöver också göra Skrivuppgiften.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2022-04-01