Göm menyn

TDDD98 Ingenjörsprofessionalism, del 6


Bedömningskriterier för Livskarriär

Betyg Bedömningskriterier

3

 1. Skrivuppgiften:
  • ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord)
  • inlämnade i tid
  • inlämnade i Lisam
  • filerna följer filnamnskonventionen
  • ska ha kurskoden TDDD98 överst i dokumentet
  • ska ha ditt namn överst i dokumentet
  • behandlar väl steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg.
 2. Uppgiften
  • inlämnade i tid
  • inlämnade i Lisam
  • filerna följer filnamnskonventionen
  • innehåller:
   1. Resultat från undersökningen av ditt personliga varumärke.
   2. En länk till din LinkedIn-profil
   3. Din ikigai – ditt syfte med livet
   4. Ditt liv om 5 år eller längre fram i tiden: hur skulle du önska att ditt liv ser ut om 5 år eller längre fram i tiden
   5. Ditt drömjobb
 3. Aktivt deltagande på dialogseminarium

4

 • Bedömningskriterierna för betyg 3 är uppfyllda
 • Steg 4 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlat i skrivuppgiften. Lärarmentorn bedömer huruvida steget är välbehandlat eller ej

5

 • Bedömningskriterierna för betyg 4 är uppfyllda
 • Steg 5-6 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlade i skrivuppgiften. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej
Vid betygsättning utgår lärarmentorn utifrån bedömningskriterierna ovan. Tänk på att alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda för att få betyg 3 och det samma gäller för betyg 4 och 5. Om t.ex. ditt namn saknas överst i dokumentet för skrivuppgiften och alla andra kriterier för betyg 5 är uppfyllda då blir betyget 4.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2022-03-30