Göm menyn

TDDD98 Ingenjörsprofessionalism, del 6

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för konsten att kommunicera


Betyg Bedömningskriterier

3

 1. Skrivuppgiften ska uppfylla följande:
  • ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord)
  • inlämnad i tid
  • inlämnad i Lisam
  • filen följer filnamnskonventionen
  • ha ditt namn överst i dokumentet
  • behandlar väl steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej
  • det ska framgå tydligt i texten att uppgiften är gjord
 2. Aktivt deltagande på dialogseminarium

4

 • Bedömningskriterierna för betyg 3 är uppfyllda
 • Steg 4 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlat i skrivuppgiften. Lärarmentorn bedömer huruvida steget är välbehandlat eller ej

5

 • Bedömningskriterierna för betyg 4 är uppfyllda
 • Steg 5-6 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlade i skrivuppgiften. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej

Vid betygsättning utgår lärarmentorn utifrån bedömningskriterierna ovan. Tänk på att alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda för att få betyg 3 och det samma gäller för betyg 4 och 5. Om t.ex. ditt namn saknas överst i dokumentet och alla andra kriterier för betyg 5 är uppfyllda då blir betyget 4.

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2019-01-18