Göm menyn

TDDD98 Ingenjörsprofessionalism, del 6

Social kompetens - VT1

Konsten att kommunicera

Välkommen till att lära dig om konsten att kommunicera inom området social kompetens. 

Konsten att kommunicera handlar om både icke-verbal och verbal kommunikation. Den icke-verbala kommunikationen handlar om att sända och ta emot ordlösa meddelanden som överförs genom gester, kroppsspråk, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Den verbala kommunikationen handlar om förmågan att uttrycka sig på ett tydligt sätt, lyssna aktivt samt ge och ta emot utvecklande feedback. Under VT1 kommer du att lära dig olika kommunikationsverktyg.

Följande 2 schemalagda tillfällen är inplanerade för VT:

  • Föreläsning: Konsten att kommunicera (fö-bilder, pdf)
  • Dialogseminarium (OBS! Obligatorisk närvaro). 
    Inför seminariet behöver du lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Du ska ha gjort förberedelserna och uppgiften innan du gör skrivuppgiften.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2022-01-28