Göm menyn

TDDD98 Ingenjörsprofessionalism, del 6

Ingenjörens yrkesroll - VT2


Dialogseminarium

Under VT1 finns det ett obligatoriskt dialogseminarium om konsten att kommunicera.


Inför dialogseminariet ska skrivuppgift: livskarriär göras. Till dialogseminariet ska varje student ta med sig sin skrivuppgift i lika många exemplar som antal deltagare i gruppen (10-11 exemplar). Notera att skrivuppgiften är inträdesbiljetten till dialogseminariet.

Vid dialogseminariet får varje deltagare 15 minuter för att läsa upp sin skrivuppgift och sedan diskutera den i gruppen. Alla ska komma till tals vid seminariet. Mentorn kommer att ge konstruktiva synpunkter på texten efter seminariet.

Närvaro på dialogseminarierna är obligatorisk och om du i förväg vet att du absolut inte kan delta på den schemalagda tiden ska du i god tid kontakta kursledaren som då försöker hitta en tid med en annan grupp. Om ingen ny tid hittas måste du lämna in dels din skrivuppgift i tid och enligt anvisningen och dels en minst tvåsidig reflektion över dina gruppmedlemmars skrivuppgifter 1 vecka efter seminarietillfället.

Vid sjukdom eller annan giltig orsak för utebliven närvaro på seminariet ska en minst tvåsidig reflektion över de övriga gruppmedlemmars skrivuppgifter lämnas in till mentorn 1 vecka efter seminarietillfället.

Under Schema VT2 finns exakt tid och plats för seminarierna. Information om grupperna för dialogseminarierna finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D och Dialogsem grupper - U.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2016-02-10