Göm menyn

TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4

Social kompetens - VT1


 

Välkommen till att lära dig om interpersonellt ledarskap inom området social kompetens.

Aktiviteterna inom temat interpersonellt ledarskap är relaterade till följande lärandemål för kursen Ingenjörsprofessionalism:
reflektera över vad som leder till effektivt teamarbete samt egna insatser i samspel med andra”. Detta mål är i sin tur relaterat till ett av programmålen för D och U: ”Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera”. Social kompetens är en viktig förmåga och färdighet som civilingenjör i datateknik och mjukvaruteknik förväntas ha efter genomgången utbildning.

Under VT1 ska en uppgift och skrivuppgift göras och följande 2 schemalagda tillfällen är inplanerade:

  • Föreläsning (pdf)
  • Dialogseminarium: Social kompetens med temat interspersonellt ledarskap (OBS! Obligatorisk närvaro).
    Inför dialogseminariet ska du göra uppgiften för att sedan kunna skriva och lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet.

 

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-02-22