Göm menyn

TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4

Ingenjörskap - VT2


 

Etik

Välkommen till att lära dig om etik inom området ingenjörskap. Under VT2 ska en uppgift och skrivuppgift göras och följande 3 schemalagda tillfällen är inplanerade:

  • Föreläsning 1 (pdf)
  • Föreläsning 2 (pdf)
  • Dialogseminarium: Ingenjörskap med temat etik med tillhörande skrivuppgift som din inträdesbiljett till dialogseminariet. (OBS! Obligatorisk närvaro).

 

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-04-21