Göm menyn

TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4

Ingenjörskap - VT2

 

Bedömningskriterier för Etik

När du lämnar in skrivuppgiften ska du ange vilket betyg du siktar på. Betyg 3, 4, 5 ges enligt följande kriterier:

Betyg Bedömningskriterier

3

 1. Uppgiften är genomförd enligt instruktionen.
 2. Skrivuppgiften:
  • ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord).
  • inlämnad i tid.
  • inlämnad i Lisam.
  • filen följer filnamnskonventionen.
  • ska ha ditt namn överst i dokumentet.
  • ska ha kurskoden TDDD94 överst i dokumentet.
  • innefattar steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell.
 3. Aktivt deltagande på dialogseminarium: Etik

4

 • Bedömningskriterierna för betyg 3 är uppfyllda
 • Skrivuppgiften innefattar också steg 4 i Gibbs reflektionsmodell vid reflektionen kring en specifik erfarenhet, händelse eller situation. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej.

5

 • Bedömningskriterierna för betyg 4 är uppfyllda och
 • Skrivuppgiften innefattar steg 5-6 i Gibbs reflektionsmodell vid reflektionen kring en specifik erfarenhet, händelse eller situation. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej.
Vid betygsättning utgår lärarmentorn utifrån bedömningskriterierna ovan. Tänk på att alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda för att få betyg 3 och det samma gäller för betyg 4 och 5. T.ex. att lämna in skrivuppgiften i tid är en förutsättning för betyg 3 så t.ex. om texten är inte inlämnad i tid och alla andra kriterier för betyg 5 är uppfyllda då blir betyget 4.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-04-13