Göm menyn

TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4

Social kompetens - VT1

 

Bedömningskriterier för Interpersonellt ledarskap

När du lämnar in skrivuppgiften ska du ange vilket betyg du siktar på. Betyg 3, 4, 5 ges enligt följande kriterier:

Betyg Bedömningskriterier

3

 1. Skrivuppgiften:
  • ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord).
  • inlämnad i tid.
  • inlämnad i Lisam.
  • filen följer filnamnskonventionen.
  • ska ha ditt namn överst i dokumentet.
  • ska ha kurskoden TDDD94 överst i dokumentet.
  • behandlar minst två aspekter av a-e med minst två relevanta referenser från materialet under förberedelsen.
  • innefattar steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell.
 2. Uppgiften
  • är genomförd
  • intervjupersonens namn och företag/organisation ska anges som kommentar i Lisam i samband med inlämningen av skrivuppgiften.
 3. Aktivt deltagande på dialogseminarium: social kompetens.

4

 1. Bedömningskriterierna för betyg 3 är uppfyllda
 2. Skrivuppgiften
  • innefattar också steg 4 i Gibbs reflektionsmodell.
  • steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell får vara maximalt hälften av den totala texten.

5

 1. Bedömningskriterierna för betyg 4 är uppfyllda och
 2. Skrivuppgiften
  • innefattar även steg 5-6 i Gibbs reflektionsmodell.
  • behandlar ytterligare en aspekt av a-e med relevant referens från materialet under förberedelsen (med andra ord minst tre aspeketer totalt ska behandlas och totalt tre referenser ska anges).
  • steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell får vara maximalt hälften av den totala texten.
Vid betygsättning utgår lärarmentorn utifrån bedömningskriterierna ovan. Tänk på att alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda för att få betyg 3 och det samma gäller för betyg 4 och 5. T.ex. att lämna in skrivuppgiften i tid är en förutsättning för betyg 3 så t.ex. om texten är inte inlämnad i tid och alla andra kriterier för betyg 5 är uppfyllda då blir betyget 4.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-02-03