Göm menyn

TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm

Kontakta


Examinator och kursledare

Ahmed Rezine

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Angus Lothian ( anglo547@student.liu.se )
Bence Nagy
Frida Blomstedt ( fribl094@student.liu.se )
Josef Olsson ( josol381@student.liu.se )
Sebastian Broman ( sebbr706@student.liu.se )

Studierektor

Ola Leifler


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2015-08-30