Göm menyn

TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

DAT1 3 poäng - Datortentamen

LAB1 5 poäng - Laborationskurs

UPG1 2 poäng - Datorbaserade inlämningsuppgifter

UPG2 1 poäng - Inlämningsuppgift

Betyg

DAT1LAB1Slutbetyg
333
344
354
433
444
455
534
544
555

DAT1 - Datortentamen

Tentan består kan innehålla:

LAB1 - Laborationskurs

Se närmre beskrivning på kursens labbsidor.

UPG1 - Datorbaserade inlämningsuppgifter

Se närmre beskrivning på kursens sidor om OpenDSA.

UPG2 - Inlämningsuppgift

Se närmre beskrivning här.

Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2020-11-03