Göm menyn

TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm

OpenDSA


OpenDSA

Bakgrund

Traditionellt har genomgången av det teoretiska grundstoffet i datastruktur och algoritmkurser baserats på föreläsningar följt av lektioner där studentera tränat sin förståelse på traditionella räkneuppgifter. I dessa kurser ingår dock flera koncept och konstruktioner som med fördel kan visualiseras med dator. Detta är något man länge forskat kring; de första försöken gjordes redan på 1960-talet.

Under åren har en mängd verktyg och aktiviteter utvecklats för kurser i datastrukturer och algoritmer, samtdigit som didaktisk forskning kring hur de kan användas i undervisningen blivit allt mer vanlig. Länge saknades ett givet sätt att integrera dessa verktyg i kursinnehållet. Nu finns ett öppet initiativ, OpenDSA, med målet att ta fram ett e-läromedel som kombinerar lärobokens text med animationer, interaktiva simuleringar samt färdighetsövningar.

OpenDSA i kursen och momentet UPG1

Istället för traditionell kurslitteratur i kursens del om datastrukturer och algoritmer kommer vi att använda en version av OpenDSA specifik för TDDD86. Läsanvisningar kommer att finnas på föreläsningssidan.

Momentet UPG1 i kursen består i att bli godkänd på de uppgifter som är anvisade i kursens version av OpenDSA. Varje studerande ska skapa ett konto med hans LiU-ID. Varje student kommer att tilldelas ett konto i OpenDSA och det är resultaten för respektive konto som kommer att ligga till grund för resultatrapporteringen.

Deadline för UPG1 är 10 Januari 2020.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2020-08-29