Göm menyn

TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm

Kursinformation


Kort introduktion

Kursens syfte är att ge studenten verktyg att självständigt kunna konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar tid och minne. För att göra detta kommer vi att studera grundläggande datastrukturer och algoritmer. Dessutom ger kursen fördjupade kunskaper i programmering, särskilt procedurell och objektorienterad programmering i programspråket C++, samt en introduktion till programmeringsparadigm som ett bredare perspektiv på programmering.

För kursens mål, mm, se kursplanen.

Kurslitteratur, mm

Datastrukturer och algoritmer

För datastruktur och algoritmdelen kommer en kursspecifik version av OpenDSA att användas som huvudlitteratur.

C++

En bra lärobok om C++ (C++11, C++14) behövs.

  • En lärobok om C++ som riktar sig till nybörjare i C++ är C++ Primer 5/E, Stanley Lippman, José Lajoie och Barbara Moo (2012).
  • The C++ Programming Language 4/E, Bjarne Strostrup (2013). Denna klassiker är för dig som redan kan programmera och är snarare en referensbok.
C++ är ett språk under ständig utveckling. En intressant sida att följa är The home of Standard C++ on the web.

Programmeringsparadigm

Kursens innehåll gällande programmeringsparadigm är av introducerande och överblickande karaktär. Kursmaterialet kommer att bestå av föreläsningsanteckningar och eventuellt utdelat material.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2017-08-19