Göm menyn

TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm

Alla meddelanden20/11/2020  Maxgränsen för morgon tentan i TDDD86 har höjts. Det blir en distanstenta den 17 december (inte två!). Vänligen se till att anmäla er på morgoninstansen (inte eftermiddag).

15/11/2020  Jag har försökt göra tydligare inspelningen för den 10/11.

03/11/2020  Exempel på tillämpningar av Masters theorem finns under mappen för dagens föreläsning i Lisam. Kom ihåg att denna theorem täcker bara några fall. Se till att jobba med era OpenDSA uppgifter (inkl. de för föreläsning 5). Se här för gamla tentor med relevanta uppgifter och lösningsförslag.

03/11/2020  Ni kan titta på senaste distanstenta 200825. Den kommer att diskuteras under sista föreläsning HT20.

14/10/2020  Valgrind i labb3 och labb4
 

Glöm inte att använda valgrind (från terminalen eller från qtcreator) för att kolla upp om det är minnes problem i de filer DU HAR ÄNDRAT, inte i de övriga filer. I Valgrinds menyn välj bort "external errors". Du behöver INTE bry dig om rapporterade problem i de andra filer. Exempel på problem som ger en kompletering mismatch-valgrind.pdf och garbage-valgrind.pdf


05/10/2020  Labb4: Se till att ladda ner senaster versionen av koden och uppgiftsbeskrivningen

1/09/2020  Ändrade Zoom länkar för föreläsningar i TDDD86.
 

Jag behöver ändra Zoom länken för att möjliggöra inspelning av föreläsnbingar på min maskin. Det blir en länk per föreläsning. Ni hittar länkarna under "föreläsningar" i Lisams kursrummet här. Kontakta examinatorn om du är registrerat men har inte tillgång till dokumentet.


30/08/2020  Zoom länk för föreläsning i TDDD86.
 

Det verkar som att flera har inte fått de två mailen jag hade skickat med Zoom länken. Ni kan hitta länken (och innehållet av mejlet) i detta dokument under lisam rummet. Kontakta examinatorn om du är registrerat men har inte tillgång till dokumentet.


29/08/2020  Ett Lisam kursrum skapades.
 

Kursrummet kommer att användas för att dela ut information som är specifik för distansläget. Den är tillgänglig för alla registrerade studenter. Se till att du kan komma in om du är registrerad.


10/08/2020  Hemsidan updateras inför HT20 ...

10/08/2020  Kompletteringar för inlämningsuppgiften och kamrättningen
 

Deadline för att lämna in inlämningsuppgiften till andra uppsamlingsomgången är 17 augsti 2020 (deadline fr inlämning av kamraträttning är 24/08/2020) se här för mer information.Sidansvarig: Ahmed Rezine