Göm menyn

TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm

Inlämningsuppgift


Inlämningsuppgift - UPG2

Inlämningsuppgiften knyter an till kursens innehåll gällande programmeringsparadigm.

Uppgiften är individuell. Informella diskussioner kring uppgiften är tillåtna, men varje student ska själv formulera och skriva sin rapport. Uppgiften kommer att kamraträttas (peer grading). Ni kommer alltså att rätta någon annans uppgift. För att bli godkänd på uppgiften krävs att man själv löst uppgiften tillräckligt väl samt att man genomfört kamraträttningen enligt instruktionerna. Ni kommer att bedömas både på rapportens tekniska innehåll såväl som på dess språkliga och stilistiska kvaliteter.

Uppgiftsbeskrivning

Skriv en rapport om ETT av ämnena nedan. Ämnena har inte behandlats specifikt i kursen. Detta är en övning i att utforska egenskaper hos programmeringsspråk, att använda kunskaperna du har om programmeringsspråk och paradigm generellt och att skriva sammanhållet om dem. Du uppmuntras att använda flera referenser när du skriver din rapport. De givna länkarna ska ses som startpunkter för en informationssökning.

Var mycket noggrann med att uttrycka det du lärt dig med dina egna ord. Plagiering är inte acceptabelt . Vi använder plagiatkontroll verktyget Urkund för inlämningen.

Din rapport bör vara strukturerad kring ståndpunkten (hypotesen) som presenteras, med vilken du kan hålla med eller inte hålla med. I vilket fall som helst ska en bra rapport bestå av ett antal delar med lämpliga rubriker som ``Introduktion'' (formulerar ståndpunkten och ger sammanhanget för din rapport), en eller flera tekniska delar (ger bakgrund till scenariot i mer detalj, relevanta delar av programspråksdesign för ditt argument, poänger för och emot ståndpunkten och kriterier för att avgöra i frågan), ``Slutsatser'' (är du för eller emot?) och andra nödvändiga delar, e.g., referenser (se här för referensstilar så som IEEE). Inkludera gärna figurer och enkla exempelprogram för att förtydliga texten. Rapporten ska motsvara ungefär 2500 ord av innehåll (exklusiv titel, abstrakt, referenslista).

Skriv rapporten om ETT av följande ämnen:

 1. Mobila användare och Molnet
  Ståndpunkt: Inom de närmsta fem åren kommer alla användare att ha skaffat lätta mobila enheter och informations- och beräkningsresurser finns i molnet. Detta kommer att kräva en ny approach till programmering, där man ser en tillbakagång till att betona applikationer som använder begränsade mängder beräkningskraft och minne samt återanvändandet av komponenter.
  Referenser: du kan starta din informationssökning med:
  Cloud Event Programming Paradigms: Applications and Analysis
  Cloud programming paradigms for technical computing applications
  Parallel Programming Paradigms and Frameworks in Big Data Era
  The Case for Cloud Computing
  http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce
  boinc.berkeley.edu
 2. Programmeringspråk med dynamisk typning är superbra för nybörjare
  Ståndpunkt: Fria från onödig syntax, speciellt variabeldeklarationer, kan språk som Python låta nybörjare inom progammering lära sig snabbare.
  Referenser: du kan starta din informationssökning med:
  A Controlled Experiment on Python vs C for an Introductory Programming Course: Students' Outcomes
  Why complicate things? introducing programming in high school using Python
  Can we enforce a benefit for dynamically typed languages in comparison to statically typed ones? A controlled experiment
  en.wikipedia.org/wiki/Type_system#Type_checking
  Teaching Introductory Programming: A Quantitative Evaluation of Different Approaches
  On parallel software engineering education using python
 3. Behandling av naturligt språk
  Ståndpunkt: Röstigenkänning har nu blivit så avancerad att alla användare borde kasta bort sina tangentbord och kommunicera med sina datorer enbart via rösten.
  Referenser: du kan starta din informationssökning med:
  www.ida.liu.se/labs/nlplab/
  research.microsoft.com/nlp/
  en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
  Loebner pris och en chattbot
  A Primer on Neural Network Models for Natural Language Processing
 4. Visuell programmering
  Ståndpunkt: Nu när pekskärmar blir så vanliga kommer vi snart rutinmässigt skapa program visuellt.
  Referenser: du kan starta din informationssökning med:
  blog.interfacevision.com/design/design-visual-progarmming-languages-snapshots
  Analysis of scratch projects of an introductory programming course for primary school students
  http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_programming_language
  http://www.alice.org
  code.google.com/p/blockly
  www.tersus.com
 5. Big Data-programmering
  Ståndpunkt: Att hantera mycket data är samma sak som att hantera lite data; det finns bara mer av det.
  Referenser: du kan starta din informationssökning med:
  Big Data Programming Models
  Parallel Programming Paradigms and Frameworks in Big Data Era
  Exascale Machines Require New Programming Paradigms and Runtimes
  Big data and data science: what should we teach?
  en.wikipedia.org/wiki/Programming_with_Big_Data_in_R
  IBM Data and AI

Var mycket noggrann med att uttrycka det du lärt dig med dina egna ord. Rapporten du skickar in måste vara ditt eget arbete. Vi kommer att använda oss av plagiatkontroll verktyget Urkund.

Inlämning

Inlämning av uppgiften sker genom att skicka ett mejl med din anonyma rapport i en pdf-fil till addressen ahmed.rezine.liu@analys.urkund.se i plagiatkontroll systemet Urkund. Skriv "[TDDD86] UPG2" som ämnesrad och använd din studentmejladress för att skicka rapporten. Filen ska heta TDDD86.pdf och får inte innehålla något som kan identifiera dig som författare av texten (eftersom rättning ska ske anonymt).

Kamraträttning

Rättningsintruktionerna finns här. Inlämning av rättningen sker genom att skicka ett mejl med omdömet i en pdf-fil till addressen ahmed.rezine.liu@analys.urkund.se. Mejlet ska ha ämnesraden "TDDD86: Kamraträttning" och ska skickas från ditt studentmejladress. Filen ska heta TDDD86_grade.pdf och får inte innehålla något som kan identifiera er som författare av omdömet (eftersom rättning ska ske anonymt).

Deadline

Deadline för inlämning: Måndag 2 november 2020 kl 23:59.
Deadline för inlämning av kamraträttning: 18 november 2020 kl 23:59.

Komplettering

Om du fått komplettering på rapporten är deadline för att lämna in en förbättrad rapport Måndag 11 januari 2021 kl 23:59.

Uppsamlingsomgång

Om du missade deadline för inlämningsuppgiften äger den första uppsamlingsomgången rum efter Jul. Deadline för att lämna in inlämningsuppgiften till uppsamlingsomgången är Måndag 11 januari 2021 kl 23:59.

Den andra uppsamlingsomgången rum under omtentaperioden i augusti. Deadline för att lämna in inlämningsuppgiften till andra uppsamlingsomgången är två veckor innan början av kursen (kontakta läraren under VT21 om ett mer exakt datum inte står här).


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2020-11-06