Göm menyn

Projektplan och rapport

En kort översikt över projektdokumentationen:

 • Före projektet skriver ni en projektplan, med information om vad ni planerar att göra. Detta gäller alla. Många måste också lämna in den i förväg.

 • Under projektets gång skriver ni en projektrapport, som visar vad ni faktiskt har gjort och hur det fungerar. Denna lämnas in tillsammans med projektet.

 • Deltagare i TDDE30 lämnar också in projektrapporten för en separat språk- och strukturgranskning, något som U:are istället gör i en annan kurs.

På denna sida diskuterar vi projektplanen. Den senare projektrapporten kommer att vara en del av samma dokument – den andra halvan av dokumentmallen som länkas nedan.

Att skriva en projektplan

Innan ni börjar utföra projektet behöver ni skriva en projektplan, oavsett om ni valde ett inspirationsprojekt som planen inspireras av eller väljer att göra något helt eget. Skriv på svenska, oavsett handledare. Syftet är:

 1. Att ni ska tänka genom och planera implementationen i förväg. Många studenter anser att man har tjänat mycket på detta steg.

 2. Att ni ska tänka genom och planera hur ni ska arbeta, om ni arbetar i par. Det är viktigt att komma överens om när/hur man arbetar och vad ambitionen är!

 3. Att er handledare ska kunna ge återkoppling om det finns stora och uppenbara problem eller risker, vilket brukar hända i en del projekt varje år. Detta diskuteras nära slutet av denna sida.

Att göra: Beskriv projektet

Fyll tillsammans i projektplanen, som är första delen av den större projektmallen. Mer instruktioner ges i mallen.

Att göra: Skicka projektplan till handledaren

Inlämningen av projektplanen varierar beroende på kurskod, eftersom detta påverkar både tidplanen (1 eller 2 perioder) och huruvida man har ett separat rapportgranskningsmoment.

Om ni går TDDD78 (VT1):

 • Om ni har använt ett inspirationsprojekt är det OK att vänta med inlämningen av projektplanen till hela projektet ska lämnas in. Denna del ska ändå fyllas i – och den får gärna lämnas in tidigare för att få en möjlighet till återkoppling.

 • Om ni har hittat på ett eget projekt ska ni lämna in projektplaneringen så snart ni kan, så att vi kan se att ni inte är inne på uppenbart fel väg.

Om ni går TDDE30/729A85 (VT1 + VT2):

 • Ni måste lämna in projektplaneringen. Lämnar ni in före deadline kan vi garantera att ni får eventuell feedback innan projektstart. Annars kommer vi att titta på projektplanen när vi har tid och möjlighet, vilket kan dröja längre.

Instruktioner för dig som lämnar in:

 1. Exportera till PDF-format, t.ex. med File | Export to PDF i OpenOffice Writer. Döp filen enligt följande mönster, utan mellanslag i filnamnet. Ditt eller era LiU-ID måste alltså finnas med, i precis detta namngivningsmönster.

  liuid123-projektplan.pdf om du arbetar ensam

  liuid123-liuid456-projektplan.pdf om ni arbetar i par

 2. Skicka till er egen handledare för en kort genomgång. Brevets ämne ska som alltid inledas med kurskoden (TDDD78, TDDE30 eller 729A85) så det kan sorteras rätt.

Om handledarens granskning

Det är omöjligt för handledarna att helt och hållet avgöra hur genomförbart ett projekt är. Därför är genomgången är en kortare "sanity check" där vi tittar efter uppenbara problem, som att projektet är alldeles för litet eller för stort eller att ni saknar tillräcklig information om milstolpar. Vi ger inte "godkänt" eller "ej godkänt" på detta i webreg, utan ger "inlämnat" som betyg om vi inte ser något uppenbart att diskutera. Ansvaret för projektets innehåll ligger fortfarande på er som kursdeltagare, och ni får gärna fortsätta diskutera detta med era handledare under handledningstiderna medan ni utför projektet.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2020-05-04