Tidplan och deadlines: TDDD78, TDDE30, 729A85

Längre ner finns en kalender för kursen.

Skillnad i tidplan mellan kurserna

TDDD78 (U) går under en period. Det gör att ni kan avsluta kursen under VT1 så att ni sedan kan fokusera på projektet i mobila applikationer under VT2.

TDDE30 (D) och 729A85 (Kogvet) går under två perioder. Det ger fler veckor för att klara av kursen, men mer arbete i de parallella kurserna.

Deadlines och redovisningsmöjligheter under kursens gång

(Detta gäller i normalläge, inte i distansläge.)

Potentiella möjligheter att demonstrera labbar finns under vilket labbpass som helst under "labbperioden". Redovisa under labbtiderna i första hand, så inte allt samlas till alternativa tillfällen! När projektperioden börjar tar vi inte längre emot redovisningar av labbar (se "sista chansen" i tabellen nedan).

För de som inte hinner redovisa på labbpass finns garanterade möjligheter att redovisa labb X på vissa redovisningspass. Olika labbar har olika garanterade datum; se tidplanen längre ner.

Projekt kan demonstreras på vanliga projektlabbtillfällen eller det speciella demotillfället för projekt.

Deadlines och redovisningsmöjligheter efter kursens slut

Demonstration och inlämning efter kursens slut kommer att vara möjligt vid ett antal extratillfällen, som också finns i tidplanen. Mellan dessa tillfällen tar vi inte emot demonstrationer, inlämningar eller kompletteringar! Detta skulle vara alltför ineffektivt och ta värdefull tid från övrig handledning.

När nästa år har börjat (efter din första anmälan) måste du alltid se informationen för återvändande studenter som innehåller mer villkor för dig som inte går kursen för första gången.

Tidplan

Här ser du en tidplan som visar alla redovisningstillfällen, och som även ger en fingervisning om ungefär var man bör ligga för att vara "i fas" med kursen. Att hinna med detta kräver att man arbetar utanför schemalagd tid!

För TDDD78 finns två alternativa "fingervisningar" beroende på om man vill arbeta vidare med projektet och demonstrera under tentaperioden.

DatumAllaTDDD78 (U1)TDDE30, 729A85 (D1, Kogvet)
SnabbMer tidInfoJobba medInfo
2020-01-20FÖ 1: IntroLabb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2020-01-21FÖ 2: JavaLabb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2020-01-22Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2020-01-23FÖ 3: OOLabb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2020-01-24Labb 1-2Labb 1-2
Demo. Prioritet: labb 1-2.
Labb 1-2
2020-01-25
2020-01-26
2020-01-27Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2020-01-28FÖ 4: Mer OOLabb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
Demo. Prioritet: labb 1-2.
2020-01-29Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2020-01-30FÖ 5: HierarkierLabb 3-5Labb 1-2
Demo. Prioritet: labb (1)-2. Sista garanterade chansen för labb 1 före mars.
Labb 1-2
2020-01-31Labb 3-5Labb 3-5Labb 1-2
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03Labb 3-5Labb 3-5Labb 1-2
2020-02-04FÖ 6: GUILabb 3-5Labb 3-5Labb 1-2
2020-02-05Labb 3-5Labb 3-5Labb 3-5
2020-02-06FÖ 7: FelhanteringLabb 3-5Labb 3-5
Demo. Prioritet: labb 2-3. Sista garanterade chansen för labb 2 före mars.
Labb 3-5
Demo. Prioritet: labb 1-2. Sista garanterade chansen för labb 1 före maj/juni
2020-02-07Labb 3-5Labb 3-5Labb 3-5
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10Labb 3-5Labb 3-5Labb 3-5
2020-02-11Labb 3-5Labb 3-5Labb 3-5
2020-02-12FÖ 8: ProjektLabb 3-5Labb 3-5Labb 3-5
2020-02-13Labb 3-5Labb 3-5
Demo. Prioritet: labb 3-4. Sista garanterade chansen för labb 3 före mars.
Labb 3-5
2020-02-14ProjektLabb 3-5Labb 3-5
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17ProjektLabb 3-5Labb 3-5
2020-02-18FÖ 9: Mer hierarkierProjektLabb 3-5Labb 3-5
2020-02-19ProjektLabb 3-5Labb 3-5
2020-02-20ProjektLabb 3-5
Demo. Prioritet: labb 4-5. Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat. Sista garanterade chansen att demonstrera labb 4-5 före tentaperioden i mars.
Labb 3-5
2020-02-21ProjektProjekt
Ingen labbdemonstration när alla har gått över till projektfasen. Labbfrågor besvaras gärna, i mån av tid (projektfrågor prioriteras vid tidsbrist).
Labb 3-5
Demo. Prioritet: labb 2-3. Sista garanterade chansen för labb 2 före maj/juni
2020-02-22
2020-02-23
Deadline: Inlämning av labbkod. Nästa chans blir i slutet av mars.
2020-02-24FÖ 10: ...ProjektProjektLabb 3-5
2020-02-25ProjektProjektLabb 3-5
2020-02-26ProjektProjektLabb 3-5
2020-02-27FÖ 11: ...ProjektProjektLabb 3-5
Demo. Prioritet: labb 3-4. Sista garanterade chansen för labb 3 före maj/juni
2020-02-28ProjektProjektLabb 3-5
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-02FÖ 12: ...ProjektProjektLabb 3-5
2020-03-03ProjektProjektLabb 3-5
2020-03-04ProjektProjektLabb 3-5
2020-03-05ProjektProjektProjektplan
Demo. Prioritet: labb 4-5. Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat. Sista garanterade chansen att demonstrera labb 4-5 före maj/juni.
2020-03-06ProjektProjektProjektplan
Ingen labbdemonstration när alla har gått över till projektfasen. Labbfrågor besvaras gärna, i mån av tid (projektfrågor prioriteras vid tidsbrist).
2020-03-07
2020-03-08
Deadline inlämning av labbkod. Nästa chans blir i juni.
2020-03-09ProjektProjektProjektplan
2020-03-10ProjektProjektProjektplan
2020-03-11ProjektProjekt
Demo av projekt, första chansen. Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat.Nästa chans kommer i tentaperioden.
Projektplan
2020-03-12SjälvstudierProjekt
Inlämning projektplan: Sista dagen om man vill få feedback före projektstart.
2020-03-13SjälvstudierProjekt
2020-03-14
2020-03-15
Deadline för tidig inlämning av projekt (snabbast granskning).
2020-03-16Omtenta-pProjekt
2020-03-17Omtenta-pProjekt
2020-03-18Omtenta-pProjekt
2020-03-19Omtenta-pProjekt
2020-03-20Tenta-pProjekt
2020-03-21Tenta-p
2020-03-22
2020-03-23Tenta-pProjekt
2020-03-24Tenta-pProjekt
2020-03-25Tenta-pProjekt
2020-03-26Tenta-pProjekt
2020-03-27Tenta-pProjekt
2020-03-28
2020-03-29
Deadline för inlämning av projekt- och labbkod. Ingen demonstrationstid: Följ de nya instruktionerna för inlämning, på sidan för distansarbete. Nästa chans kommer i juni.
2020-03-30Projekt
2020-03-31Projekt
2020-04-01Projekt
2020-04-02Projekt
2020-04-03Projekt
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06Projekt
2020-04-07Projekt
2020-04-08Projekt
2020-04-09SjälvstudierProjekt
2020-04-10Långfredag
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13Annandag påsk
2020-04-14Projekt
2020-04-15Projekt
2020-04-16FÖ: Att skriva rapporterProjekt
2020-04-17Projekt
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20Projekt
2020-04-21Projekt
2020-04-22Projekt
2020-04-23Projekt
2020-04-24Projekt
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27Projekt
2020-04-28Projekt
2020-04-29Projekt
2020-04-30Valborg
2020-05-01Första maj
2020-05-02
2020-05-03
Deadline för tidig inlämning av projektbeskrivning via epost till språk- och strukturgranskare (söndag kväll). Här kan man lämna in en rapport baserad på ett ännu icke färdigt projekt -- läs instruktionerna!
2020-05-04Projekt
2020-05-05Projekt
2020-05-06Projekt
2020-05-07Projekt
2020-05-08Projekt
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11Projekt
2020-05-12Projekt
2020-05-13Projekt
2020-05-14Projekt
2020-05-15Projekt
Språk- och strukturbedömning av rapporten återfås.
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18Projekt
2020-05-19Projekt
2020-05-20Projekt
2020-05-21Kristi Himmelsfärd
2020-05-22SjälvstudierProjekt
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25Projekt
2020-05-26Projekt
2020-05-27Självstudier
2020-05-28Självstudier
2020-05-29Tenta-p
2020-05-30Tenta-p
2020-05-31Tenta-p
Deadline för inlämning av projekt (kompletteringar, plussningar och nya projekt). Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av projekt (kompletteringar, plussningar och nya projekt).
Deadline för senare inlämning av projektbeskrivning via epost till språk- och strukturgranskare (söndag kväll). Nästa chans är i augusti (gäller även kompletteringar).
2020-06-01Tenta-p
2020-06-02Tenta-p
2020-06-03Tenta-p
Deadline för inlämning av labbar (kompletteringar, plussningar och nya labbar).Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av labbar (kompletteringar, plussningar och nya labbar).
2020-06-04Tenta-p
2020-06-05Tenta-p
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08Omtenta-p
2020-06-09Omtenta-p
2020-06-10Omtenta-p
2020-06-11Omtenta-p
2020-06-12
Språk- och strukturbedömning av rapport återfås.
2020-06-13
2020-06-14
2020-Augusti
Ingen demonstration här, utan demo sker via skärmdumpar respektive video (som lämnas in tillsammans med labbarna/projektet), samt eventuellt Zoom-samtal som handledaren i så fall initierar. Se inlämningssidorna för detaljer.
Ingen demonstration här, utan demo sker via skärmdumpar respektive video (som lämnas in tillsammans med labbarna/projektet), samt eventuellt Zoom-samtal som handledaren i så fall initierar. Se inlämningssidorna för detaljer.
2020-08-30
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt, inklusive skärmdumpar respektive demovideo enligt instruktionerna. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt, inklusive skärmdumpar respektive demovideo enligt instruktionerna. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
2020-08-30
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade rapporter för språk- och strukturgranskning -- inlämning sker via "inlämningar" i Lisam,
2020-Oktober
Ingen demonstration här, utan demo sker via skärmdumpar respektive video (som lämnas in tillsammans med labbarna/projektet), samt eventuellt Zoom-samtal som handledaren i så fall initierar. Se inlämningssidorna för detaljer.
Ingen demonstration här, utan demo sker via skärmdumpar respektive video (som lämnas in tillsammans med labbarna/projektet), samt eventuellt Zoom-samtal som handledaren i så fall initierar. Se inlämningssidorna för detaljer.
2020-11-01
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt, inklusive skärmdumpar respektive demovideo enligt instruktionerna. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt, inklusive skärmdumpar respektive demovideo enligt instruktionerna. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
2021-Januari
Ingen demonstration här, utan demo sker via skärmdumpar respektive video (som lämnas in tillsammans med labbarna/projektet), samt eventuellt Zoom-samtal som handledaren i så fall initierar. Se inlämningssidorna för detaljer.
Ingen demonstration här, utan demo sker via skärmdumpar respektive video (som lämnas in tillsammans med labbarna/projektet), samt eventuellt Zoom-samtal som handledaren i så fall initierar. Se inlämningssidorna för detaljer.
2021-01-17
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt, inklusive skärmdumpar respektive demovideo enligt instruktionerna. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt, inklusive skärmdumpar respektive demovideo enligt instruktionerna. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!