Göm menyn

Handledning och redovisning

Det viktigaste...

Det finns mycket att säga om handledning och redovisning. Vi börjar med en sammanfattning och fortsätter sedan med detaljer för den som vill veta mer.
 • Vi har ett antal resurstillfällen markerade som "laboration" i schemat. Där prioriteras handledning för alla närvarande studenter. När det blir tid över, vilket det oftast brukar bli, får man väldigt gärna demonstrera sina labbar.

 • Vi har ett antal redovisningstillfällen som är till för demonstrationer som handledarna inte kunde hinna med på de övriga tiderna. Vid dessa tillfällen stannar handledarna bara så länge som det finns deltagare som är klara att demonstrera. Vi ger normalt ingen handledning vid dessa tillfällen.

  I tidplanen visas vilka labbar som garanterat får redovisas under varje enskilt pass. Andra labbar kan redovisas i mån av tid, men det finns ingen garanti. (Utan denna regel kommer tyvärr alltför många med samtliga labbar på sista demotillfället.)

 • Om salarna blir fulla: Kolla om det finns någon som inte går kursen och borde flytta på sig, eller prata med handledaren.

 • Det finns ett schema och en översiktlig tidplan.

Handledarnas prioritering på vanliga labbpass

 1. Handledning till studenter i den schemalagda kursen. Detta måste alltid vara högsta prioritet, för att hjälpa er att komma vidare.

 2. Redovisningar från studenter i den schemalagda kursen. När vi inte svarar på frågor tar vi mycket gärna emot redovisningar. Utnyttja labbtillfällena till detta och redovisa så tidigt som det går, så minskar du risken att få sitta och vänta på din tur på ett redovisningspass! På labbtillfällena har du större möjligheter att jobba medan du väntar.

 3. Studenter från andra samläsande kurser (TDDD78 / TDDE30), som får vara närvarande på andras labbpass i mån av plats och tid. Vi hjälper gärna alla, men den schemalagda gruppen måste prioriteras.

Handledarnas prioritering på redovisningspass

Det kan hända att vi inte hinner med alla redovisningar under labbpassen, särskilt när vissa arbetar hemma och kommer med flera färdiga labbar på samma gång. Då finns det också särskilda redovisningspass.

Handledaren lämnar salen när ingen mer är redo att redovisa, så var där i tid!

På redovisningspassen har vi färre platser bokade – det kan vara så lite som 8 platser för 40 personer. Tiden är ju enbart tänkt för att man ska komma och redovisa. Man kan inte räkna med att kunna sitta och arbeta (eller få handledning) på dessa pass.

Prioriteringen är:

 1. Redovisning av angivna labbar enligt tidplanen nedan. På "redovisning labb 2-3" ser vi t.ex. först till att alla som är färdiga med labb 2 eller 3 får redovisa. Hinner vi inte med detta innan passet tar slut kommer vi antingen att förlänga passet eller se till att du garanterat får en annan chans inom en nära framtid (kan vara ett annat redovisningspass eller en extratid).

 2. Redovisning av andra labbar tar vi hand om sist, om det blir tid över. Om vi inte hinner med dig innan passet är slut får du prova på ett annat labb- eller redovisningspass. (Utan denna begränsning får vi tyvärr alltför många som vill redovisa alla labbar på sista redovisningstillfället, även om man var klar tidigt.)

Övrigt om handledningstillfällen

Om salarna är fulla: Fråga om det finns någon som inte går kursen – då har du företräde och ska inte gå till en annan sal (handledningen fungerar bättre när alla sitter tillsammans). Du kan också fråga handledaren om du inte själv vill säga till andra studenter att flytta på sig.

Om det fortfarande är fullt: Vår erfarenhet från de senaste 5 åren det nästan alltid är en ganska liten andel av kursdeltagarna som är närvarande. Att boka salar för alla som skulle kunna komma är resursslöseri. Istället bokar vi så mycket plats att det motsvarar antalet som närvarade förra året, plus en god marginal.

En naturlig konsekvens är att det någon gång blir överfullt. I gengäld får ni betydligt fler labbtillfällen än vad resurserna annars hade räckt till. Vi bedömer att det totalt ger en bättre situation för alla i kursen.

Om det blir överfullt, och det faktiskt är fullt av studenter från rätt kurs och grupp, finns det oftast platser lediga i andra PUL – eventuellt i PC-PUL i E-huset, där IDEA också är installerad. Du kan ändå få hjälp av handledaren.

Om du vill ha extra hjälp kan du besöka andra labbar än dina egna, så länge som det finns plats för dig. Då förutsätts det att du också deltar i alla schemalagda labbar för din egen grupp! (Men vi måste alltid prioritera den schemalagda gruppen och du måste lämna salen om någon i den schemalagda gruppen inte får plats. Det gäller även när en projektgrupp vill ha två datorer för att arbeta parallellt.)

Hinner handledaren med dig? Arbetsbelastningen kan vara extremt ojämn och på ett fåtal pass kan man få 5 gånger så många frågor som det normalt brukar bli. Detta är omöjligt att förutse och vi kan därför inte garantera att man alltid hinner få hjälp. Tänk också på att jobba mellan labbarna så att du kan ha färdiga frågor när labben börjar. Det går tyvärr inte att ha tillräckligt många handledare för att klara av när de flesta frågorna kommer under den sista halvtimmen eller kvarten.

Handledarna kan ta en kort rast under schemalagda labbar, precis som ni. Vid sjukdom täcker övriga handledare upp. Vi lägger ut extra labbtid redan från början för att kompensera för ett par bortfall, men blir det mer än så kommer vi så klart att ordna nya labbtillfällen.

Utnyttja handledningen!

Vänta inte med att fråga till du har spenderat 20 timmar och inser att du har kört fast totalt! Vi kan inte hjälpa er om vi inte vet att ni har problem. Labbar är ett sätt att lära sig, inte bara ett sätt att visa vad man redan kan.

De riktigt svåra problemen är de man inte ens vet om att man har! Be gärna handledaren att helt enkelt titta lite på programmet då och då, speciellt under projekten.

Om du missar att uppfylla ett krav, och vi inte har fått chansen att påpeka det tidigt genom att du är närvarande regelbundet, kan vi så klart inte heller ta hänsyn till hur mycket arbete det blir när du måste uppfylla det kravet i efterhand.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2020-01-16