Göm menyn

Projektets syfte

Projektuppgiften ska:

  • Låta er designa och implementera ett eget OO-program utan att ni är helt bundna av detaljerade instruktioner eller ett givet kodskelett.

  • Vara ett lärtillfälle där ni ständigt funderar och reflekterar, inte bara över hur man får programmet att bete sig på rätt sätt utan även över hur man strukturerar koden rätt. Vad programmet gör är oftast inte lika viktigt som hur det gör det.

  • Låta er demonstrera era kunskaper inom objektorientering. Det inlämnade materialet är ert sätt att visa vad ni har lärt er av kursmaterial, praktiskt arbete och reflektioner. Detta utgör en stor del av betygsunderlaget.

Projektet väljs fritt, inom vissa gränser som diskuteras på sidan för projektval.

Projektet motsvarar ca 80 timmars arbete per person (3 hp). En liten del av detta är handledd schemalagd tid. Ni måste därför arbeta mycket på egen hand, utanför schemalagd tid. Annars är det stor risk att projektets bredd och djup inte motsvarar kursens poäng och att ni behöver komplettera.

Projektarbete – ensam eller i par

Under projektet får man gärna arbeta i par. Detta kan ha många fördelar, så vi och många tidigare studenter rekommenderar det. Man kan även arbeta enskilt om man föredrar det eller inte hittar en partner. Vi tar självklart hänsyn till detta i bedömningen, men tänk på att pararbete inte innebär att två personer gör varsin halva utan kommunikation. Alltså kan den som arbetar enskilt inte nöja sig med att nå hälften så långt.

Viktigt: Grupparbete sker i grupp!

Även när man arbetar i grupp måste man utvecklas individuellt. Den ena personen i gruppen får inte skriva det mesta av koden "för att det skall gå fortare". Ni ska båda göra ungefär lika stor del av både design och kodning, och båda ska vara fullt insatta i hur saker fungerar.

Om ni arbetar separat på vissa delar av koden måste ni därför regelbundet (gärna varje dag) gå genom den kod som skrivits och diskutera hur den fungerar. Denna informella code review är inte tidsslöseri utan ett utmärkt sätt att både lära sig av andra och hitta problem i programkoden innan det är "för sent"!

I verkligheten krävs i många projekt att all ny kod verifieras på detta sätt innan den överhuvudtaget får integreras i kodbasen.

Anmälan till projekt

De 5 nya "storgrupperna" för projektet hanteras som vanligt via WebReg. Anmälan öppnas när projektstarten närmar sig.

  • Om ni har gått någon av kurserna tidigare läser ni först den nya sidan för återvändande deltagare. Sedan kontaktar ni examinatorn för att bli tilldelade en grupp i Webreg.

  • U:are som går TDDD78 för första gången anmäler sig i U1-G24 eller U1-G25.

  • D:are som går TDDE30 för första gången anmäler sig i D1-G21, D1-G22 eller D1-G23.

  • Kognitionsvetare som går 729A85 för första gången anmäler sig i grupp K-G21. Denna grupp samläser med D1-G21 och får handledning tillsammans med D1.

  • Vill ni samarbeta mellan D och U behöver ni välja en grupp ni vill gå i (21-25). Kontakta examinatorn i förväg så vi kan se till att det fungerar korrekt med betyg på rätt kurskod.

Om det är fullt i alla grupper ni kan anmäla er i, vänta lite (de utökas gradvis för att behålla balansen mellan handledarna) eller kontakta examinatorn.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2020-01-29