Göm menyn

TDDD78: Kontaktinformation

Följande information genereras automatiskt från kursdatabasen.

Examinator

Jonas Kvarnström

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Bacilika Glansholm ( bacgl188@student.liu.se )
Hampus Holm ( hamho999@student.liu.se )
Morgan Nordberg ( morno368@student.liu.se )
Simon Hansson ( simha158@student.liu.se )
Thea Antonson ( thean981@student.liu.se )

Studierektor

Jonas Kvarnström


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2022-01-04