Tidplan och deadlines: TDDD78, TDDE30, 729A85

Längre ner finns en kalender för kursen.

Deadlines och redovisningsmöjligheter under kursens gång

För att demonstrera dina labbar gör du så här:

Projekt kan demonstreras på vanliga projektlabbtillfällen eller det speciella demotillfället för projekt.

Deadlines och redovisningsmöjligheter efter kursens slut

Demonstration och inlämning efter kursens slut kommer att vara möjligt vid ett antal extratillfällen, som också finns i tidplanen. Mellan dessa tillfällen tar vi inte emot demonstrationer, inlämningar eller kompletteringar! Detta skulle vara alltför ineffektivt och ta värdefull tid från övrig handledning.

När nästa år har börjat (efter din första anmälan) måste du alltid se informationen för återvändande studenter som innehåller mer villkor för dig som inte går kursen för första gången.

Tidplan

Här ser du en tidplan som visar alla redovisningstillfällen, och som även ger en fingervisning om ungefär var man bör ligga för att vara "i fas" med kursen. Att hinna med detta kräver att man arbetar utanför schemalagd tid!

För TDDD78 finns två alternativ beroende på om man vill arbeta vidare med projektet under tentaperioden.

Datum Alla TDDD78 (U1) TDDE30, 729A85 (D1, Kogvet)
Snabb Mer tid Info Jobba med Info
2022-01-17
2022-01-18Labb 1Labb 1Labb 1
2022-01-19Labb 1Labb 1Labb 1
2022-01-20Labb 1Labb 1Labb 1
2022-01-21Labb 2Labb 2
Demo labb 1-2.
Labb 2
Demo labb 1-2.
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24Labb 2Labb 2Labb 2
2022-01-25Labb 2Labb 2Labb 2
2022-01-26Labb 2Labb 2Labb 2
2022-01-27Labb 3Labb 2
Demo labb 1-2. Sista garanterade chansen för labb 1 före mars.
Labb 2
2022-01-28Labb 3Labb 3Labb 2
Demo labb 1-2. Sista garanterade chansen för labb 1 före maj/juni.
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31Labb 3Labb 3Labb 3
2022-02-01Labb 3Labb 3Labb 3
2022-02-02Labb 4-5Labb 3
Demo labb 2-3. Sista garanterade chansen för labb 2 före mars.
Labb 3
2022-02-03Labb 4-5Labb 3Labb 3
2022-02-04Labb 4-5Labb 4-5Labb 3
Demo labb 2-3. Sista garanterade chansen för labb 2 före maj/juni.
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07Labb 4-5Labb 4-5Labb 3
2022-02-08Labb 4-5Labb 4-5
Demo labb 3-4. Sista garanterade chansen för labb 3 före mars. Dubbla pass; vi informerar om vilket pass man ska gå på!
Deadline: Sista inlämning av programkod för labb 1-3 för att få kommentarer på denna del innan slutinlämningen. Vi garanterar bara en omgång kommentarer på labb 1-3 innan slutinlämning, även om man lämnar in tidigare!
Labb 3
2022-02-09Labb 4-5Labb 4-5Labb 4-5
2022-02-10ProjektLabb 4-5Labb 4-5
Demo labb 3-4, för storgrupp 1+3+5. Sista garanterade chansen för labb 3 före maj/juni.
2022-02-11ProjektLabb 4-5Labb 4-5
Demo labb 3-4, för storgrupp 2+4+6. Sista garanterade chansen för labb 3 före maj/juni.
2022-02-12
2022-02-13
Deadline: Sista inlämning av programkod för labb 1-3 för att få kommentarer på denna del innan slutinlämningen. Vi garanterar bara en omgång kommentarer på labb 1-3 innan slutinlämningen, även om man lämnar in tidigare!
2022-02-14ProjektLabb 4-5Labb 4-5
2022-02-15ProjektLabb 4-5Labb 4-5
2022-02-16ProjektLabb 4-5Labb 4-5
2022-02-17ProjektLabb 4-5
Demo labb 4-5. Absolut sista chansen före mars. Tänk på att du redan ska ha demonstrerat de tidigare labbarna (1-3); annars tar vi din demonstration på slutet i mån av tid. Dubbla pass; vi informerar om vilket pass man ska gå på!
Labb 4-5
2022-02-18ProjektProjekt
Ingen labbdemonstration när alla har gått över till projektfasen. Labbfrågor besvaras gärna, i mån av tid (projektfrågor prioriteras vid tidsbrist).
Labb 4-5
2022-02-19
2022-02-20
Deadline: Inlämning av labbkod. Nästa chans blir i slutet av mars.
2022-02-21ProjektProjektLabb 4-5
2022-02-22ProjektProjektLabb 4-5
2022-02-23ProjektProjektLabb 4-5
2022-02-24ProjektProjektLabb 4-5
2022-02-25ProjektProjektLabb 4-5
2022-02-26
2022-02-27
2022-02-28ProjektProjektLabb 4-5
2022-03-01ProjektProjektLabb 4-5
Demo labb 4-5. Absolut sista chansen före mars. Tänk på att du redan ska ha demonstrerat de tidigare labbarna (1-3); annars tar vi din demonstration på slutet i mån av tid. Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat.
2022-03-02ProjektProjektProjektplan
Ingen labbdemonstration när alla har gått över till projektfasen. Labbfrågor besvaras gärna, i mån av tid (projektfrågor prioriteras vid tidsbrist).
2022-03-03ProjektProjektProjektplan
2022-03-04ProjektProjektProjektplan
2022-03-05
2022-03-06
Deadline inlämning av labbkod. Nästa chans blir i juni.
2022-03-07ProjektProjektProjektplan
2022-03-08ProjektProjektProjektplan
2022-03-09ProjektProjektProjektplan
2022-03-10ProjektProjektProjektplan
2022-03-11ProjektProjekt
Demo av projekt, första chansen. Bara om du tänker lämna in under den kommande helgen! Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat. Nästa chans kommer i tentaperioden.
Projektplan
Inlämning projektplan: Sista dagen om man vill få feedback före projektstart.
2022-03-12
2022-03-13
Deadline för tidig inlämning av projekt (snabbast granskning).
2022-03-14SjälvstudierProjekt
2022-03-15Omtenta-pProjekt
2022-03-16Omtenta-pProjekt
2022-03-17Omtenta-pProjekt
2022-03-18Omtenta-pProjekt
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21Tenta-pProjekt
TDDD78: Demomöjlighet för samtliga labbar någon gång i veckan. Nästa chans blir i maj/juni.
TDDD78: Demomöjlighet för projekt någon gång i veckan. Nästa chans blir i maj/juni.
2022-03-22Tenta-pProjekt
2022-03-23Tenta-pProjekt
2022-03-24Tenta-pProjekt
2022-03-25Tenta-pProjekt
2022-03-26Tenta-p
2022-03-27
Deadline för inlämning av projekt- och labbkod.
2022-03-28Projekt
2022-03-29Projekt
2022-03-30Projekt
2022-03-31Projekt
2022-04-01Projekt
2022-04-02
2022-04-03
2022-04-04Projekt
2022-04-05Projekt
2022-04-06Projekt
2022-04-07Projekt
2022-04-08Projekt
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11Projekt
2022-04-12Projekt
2022-04-13Projekt
2022-04-14Projekt
2022-04-15Långfredag
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18Annandag påsk
2022-04-19Projekt
2022-04-20Projekt
2022-04-21Projekt
2022-04-22Projekt
2022-04-23
2022-04-24
2022-04-25Projekt
2022-04-26Projekt
2022-04-27Projekt
2022-04-28Projekt
2022-04-29Projekt
2022-04-30Valborg
2022-05-01Första maj
Deadline för tidig inlämning av projektbeskrivning via Lisam till språk- och strukturgranskare. Här kan man lämna in en rapport baserad på ett ännu icke färdigt projekt -- läs instruktionerna!
2022-05-02Projekt
2022-05-03Projekt
2022-05-04Projekt
2022-05-05Projekt
2022-05-06Projekt
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09Projekt
2022-05-10Projekt
2022-05-11Projekt
2022-05-12Projekt
2022-05-13Projekt
Språk- och strukturbedömning av rapporten återfås.
2022-05-14
2022-05-15
2022-05-16Projekt
2022-05-17Projekt
2022-05-18Projekt
2022-05-19Projekt
Demo av projekt. Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat. Nästa chans kommer i augusti.
2022-05-20
2022-05-21
2022-05-22
Deadline för inlämning av projekt, första gången.
Deadline för senare inlämning av projektbeskrivning via Lisam till språk- och strukturgranskare. Nästa chans är i augusti (gäller även kompletteringar).
2022-05-23Självstudier
Extra möjlighet att demonstrera labbar någon gång i denna eller nästa vecka. Exakt datum bestäms senare. Nästa chans blir i augusti.
Extra möjlighet att demonstrera projekt någon gång i denna eller nästa vecka. Exakt datum bestäms senare. Nästa chans blir i augusti.
Extra möjlighet att demonstrera labbar någon gång i denna eller nästa vecka. Exakt datum bestäms senare. Nästa chans blir i augusti.
2022-05-24Självstudier
2022-05-25Självstudier
2022-05-26Kristi Himmelsfärd
2022-05-27Självstudier
2022-05-28
2022-05-29
Deadline för inlämning av labbar (kompletteringar, plussningar och nya labbar) denna eller möjligen nästa söndag.. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av projekt (kompletteringar, plussningar och nya projekt) denna eller möjligen nästa söndag.. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
2022-05-30Tenta-p
2022-05-31Tenta-p
2022-06-01Tenta-p
2022-06-02Tenta-p
2022-06-03Tenta-p
2022-06-04Tenta-p
2022-06-05
2022-06-06Nationaldagen
2022-06-07Omtenta-p
2022-06-08Omtenta-p
2022-06-09Omtenta-p
2022-06-10Omtenta-p
2022-06-11
2022-06-12
2022-Augusti
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
2022-08-28
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
2022-08-28
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade rapporter för språk- och strukturgranskning -- inlämning sker i Lisam enligt rapportinstruktionerna.
2022-Oktober
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
2022-10-30
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
2022-10-30
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade rapporter för språk- och strukturgranskning -- inlämning sker i Lisam enligt rapportinstruktionerna.
2023-Januari
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
2023-01-15
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!