Göm menyn

TDDD78
TDDE30
729A85
OO-programmering och Java

Aktuell kursinformation

  • Föreläsningslänk finns på Lisam för TDDD78, som kursdeltagare har tillgång till.

  • Licenserna till IDEA ska nu fungera.

Återvänder du från tidigare år?

Läs sidan för återvändande deltagare för att få veta vad du ska göra och vilken information vi behöver från dig. Kontakta sedan examinatorn via epost i god tid innan demonstrationer och inlämningar. Deadlines finns i tidplanen och vi tar inte hand om inlämningar mellan deadlines.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2022-01-24