Göm menyn

Handledning och redovisning

Mycket av det arbete du ska göra i kursen behöver göras "på egen hand" utanför schemalagd tid. Under den tiden kan du samla på dig frågor som du vill ställa på våra labbtillfällen / resurstillfällen.

Se också schemat och vår översiktliga tidplan.

Resurstillfällen ("labbpass")

Allmänna instruktioner, inte separat anpassade för distansarbete

I kursen finns ett antal resurstillfällen, markerade som "laboration" i schemat. Ställ gärna frågor under de tillfällena, och vänta inte med att fråga till du har spenderat 20 timmar och inser att du har kört fast totalt! Vi kan inte hjälpa er om vi inte vet att ni har problem. Labbar är ett sätt att lära sig, inte bara ett sätt att visa vad man redan kan. Resurstillfällena är också en bra tid att demonstrera labbresultat.

Det är bra om du har dina frågor färdiga redan när resurstillfället börjar, så att handledarna kan börja svara direkt. Självklart svarar vi på alla frågor vi kan, men det går tyvärr inte att ha tillräckligt många handledare för att klara av en stor anstormning av nya frågor under den sista halvtimmen eller kvarten.

Arbetsbelastningen på de olika tillfällena kan också vara extremt ojämn och på ett fåtal tillfällen kan man plötsligt få 5 gånger så många frågor som det normalt brukar bli. Detta är omöjligt att förutse (vi har försökt!) och vi kan därför inte garantera att man alltid hinner få hjälp. Det skulle kräva att vi hade dubbelt så många handledare per pass, och vi tycker det istället är bättre att ha dubbelt så många labbpass!

Handledarnas prioritering på dessa pass är:

  1. Handledning till studenter i handledarens grupp. Detta måste alltid vara högsta prioritet, för att hjälpa er att komma vidare.

  2. Redovisningar från studenter i handledarens grupp. När vi inte svarar på frågor tar vi mycket gärna emot redovisningar. Bli inte alltför besviken om vi inte hann med din redovisning; då kan vi ta den på ett separat redovisningspass istället (längst ned på sidan). Men försök ändå redovisa på labben om det går, så avlastar vi redovisningspassen!

  3. Frågor från andra handledares studenter, om det skulle finnas tid över och en annan handledare har mycket att göra under ett visst pass. Det kan alltså hända att du får hjälp från en annan handledare än din egen.

Handledarna kan ta en kort rast under schemalagda labbar, precis som ni. Vid sjukdom täcker övriga handledare upp. Vi lägger ut extra labbtid redan från början för att kompensera för ett par bortfall, men blir det mer än så kommer vi så klart att ordna nya labbtillfällen.

Hur får jag hjälp?

Räck upp handen i Teams

Oavsett om du är på plats i labbsalarna eller arbetar hemifrån kommer du att använda samma sätt att be om hjälp: Räck upp handen "virtuellt" genom att svara på ett inlägg i Teams. Detta har visat sig vara ett relativt smidigt sätt att hålla reda på köerna (istället för att skriva upp sig på vita tavlan). Vi räknar med att många är vana vid hur Teams fungerar vid det här laget. Se annars LiU:s sidor om Teams.

Handuppräckningen kommer att ske i ett gemensamt team för "handuppräckning", vid namn Java-2022-handuppräckning. Där kommer vi att skapa en kanal per handledare, med namn i stil med Handuppräckning G03-G04 (Handledarnamn). Vid början av ett labbtillfälle kommer handledaren att skriva ett meddelande i sin kanal. För att begära hjälp skriver man en kommentar på det meddelandet – inte ett eget meddelande – och talar om vilken grupp man är i och vad man vill göra (få hjälp, redovisa). Kommentarskedjan blir då en där handledarna prickar av en begäran i taget. När en fråga är hanterad markerar handledaren kommentarern med en emoji.

Det är så klart bra om du talar om var du är -- om du är på plats eller inte, och i så fall i vilken labbsal.

Hjälp på plats

Om både du och handledaren är på plats kommer handledaren till dig som vanligt.

Hjälp på distans

Om du inte är på samma plats som handledaren sker även själva handledningen via Teams.

Det kommer att skapas ett team per storgrupp (10 storgrupper för hela kursen), med en privat kanal för varje student (i labbarna) eller projektgrupp (i projekten). För labbarna kommer dessa teams att hetq Java-2022-G01 till och med Java-2022-G10. Vi lägger gradvis till medlemmar allteftersom ni anmäler er. Kontakta handledaren via epost om du inte skulle ha tillgång till teamet när ditt första labbtillfälle startar!

Själva hjälpen kommer att ges via videosamtal i din/er egen privata kanal, inte i den gemensamma kanalen. På det sättet blir hjälpen privat och inte öppen för alla (och det är därför vi behöver ha så många olika team).

Utnyttja handledningen!

Fråga gärna om du är osäker om något.

Redovisningstillfällen

Det kan hända att vi inte hinner med alla redovisningar under labbpassen, särskilt när vissa kommer med flera färdiga labbar på samma gång. Då finns det också särskilda redovisningspass. Vid dessa tillfällen stannar handledarna bara så länge som det finns deltagare som är klara att demonstrera, så var där i tid! Vi ger normalt ingen handledning vid dessa tillfällen.

I tidplanen visas vilka labbar som garanterat får redovisas under varje enskilt pass. Andra labbar kan redovisas i mån av tid, men det finns ingen garanti. (Utan denna regel kommer tyvärr alltför många med samtliga labbar på sista demotillfället.)

Prioriteringen är:

  1. Redovisning av angivna labbar enligt tidplanen. På "redovisning labb 2-3" ser vi t.ex. först till att alla som är färdiga med labb 2 eller 3 får redovisa. Hinner vi inte med detta innan passet tar slut kommer vi antingen att förlänga passet eller se till att du garanterat får en annan chans inom en nära framtid (kan vara ett annat redovisningspass eller en extratid).

  2. Redovisning av andra labbar tar vi hand om sist, om det blir tid över. Om vi inte hinner med dig innan passet är slut får du prova på ett annat labb- eller redovisningspass. (Utan denna begränsning får vi tyvärr alltför många som vill redovisa alla labbar på sista redovisningstillfället, även om man var klar tidigt.)

Handledarna kan lämna redovisningstillfället när ingen mer står i kö för att redovisa. Var där i tid!

När det gäller distansläge vs närvaro på universitetet hanterar vi redovisningar på exakt samma sätt som labbarna, dvs man väljer själv att vara på distans eller närvarande, och man räcker upp handen i rätt kanal i Teams. Skillnaden för den som väljer att vara närvarande är att vi har färre fysiska platser bokade – det kan vara så lite som 8 platser för 40 personer. Tiden är ju enbart tänkt för att man ska komma och redovisa. Man kan inte räkna med att kunna sitta och arbeta (eller få handledning) på dessa pass, utan får ta plats, redovisa, och gå därifrån.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2022-02-08