Jonas Kvarnström
Jonas Kvarnström
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jonas.kvarnstrom@liu.se
013-28 23 05
E 228:154 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~jonkv82/, liu.se/medarbetare/jonkv82
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)

Sidansvarig: Webmaster