Göm menyn

Introduktion till labbar och projekt

Kursen innehåller fyra laborationer med mer detaljerad handledning samt ett projekt med stor frihet att välja uppgift efter eget intresse.

  • Labb 1 - Introduktion till Java. Här ger vi ett första smakprov på Java utan objektorientering, och demonstrerar användbara funktioner i utvecklingsmiljön.

  • Labb 2 - Introduktion till objektorientering. Här får ni skapa era första klasser och objekt.

  • Labb 3 - Ärvning. Här får ni prova på att skapa en hierarki och klasser, och ser vad detta möjliggör: Ärvning, subtypspolymorfism, och så vidare.

  • Labb 4 - Objektorientering och Java. Titta närmare på viktiga begrepp inom objektorientering och hur dessa stöds i Java. Rent konkret görs detta genom att man programmerar ett enkelt Tetris-spel.

  • Projektuppgift. Projektet går ut på att designa och implementera ett eget program med objektorienterade tekniker.

Varje avslutad uppgift ska demonstreras för labbhandledaren innan deadline. Se vidare information i varje labb.

Se även följande sidor, men tänk på att dessa också är gamla och arkiverade; kontakta examinatorn om du vill komplettera under ett senare år!

Utnyttja handledningen!

Utnyttja handledningstillfällena till fullo! Detta innebär bland annat att du faktiskt går dit, även om det är trevligt att sitta hemma.

Vänta inte med att fråga till du har spenderat 20 timmar och inser att du har kört fast totalt! Vi kan inte hjälpa er om vi inte vet att ni har problem. Labbar är ett sätt att lära sig, inte bara ett sätt att visa vad man redan kan.

De riktigt svåra problemen är de man inte ens vet om att man har! Be gärna handledaren att helt enkelt titta lite på programmet då och då, speciellt under labb 4 och projektet.

Om du missar att uppfylla ett krav, och vi inte har fått chansen att påpeka det tidigt genom att du är närvarande regelbundet, kan vi så klart inte heller ta hänsyn till hur mycket arbete det blir när du måste försöka uppfylla det kravet i efterhand.

Allmänna regler

Följande regler gäller för samtliga kurser på IDA.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska (t.ex. plagiera, använda otillåtna hjälpmedel eller ej godkända AI-baserade assistenter) kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.

För denna kurs, se informationen om deadlines.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2018-08-07