Göm menyn

Grupper och handledning

Anmälan till labbar

I den inledande labbserien har vi 10 storgrupper som hanteras via WebReg:

 • Om du har gått någon av kurserna tidigare läser du först den nya sidan för återvändande deltagare. Sedan kontaktar du examinatorn för diskussion om vilken grupp som passar bäst, vilka uppgifter som ska göras, med mera. I vissa fall kommer vi att fortsätta registrera resultat under din tidigare anmälan istället för att du anmäler dig på nytt.

 • U:are som går TDDD78 för första gången anmäler sig i:

  • U1A-G07 eller U1A-G08 om man går i U1A
  • U1B-G09 eller U1B-G10 om man går i U1B
 • D:are som går TDDE30 för första gången anmäler sig i:

  • D1A-G01 eller D1A-G02 om man går i D1A
  • D1B-G03 eller D1B-G04 om man går i D1B
  • D1C-G05 eller D1C-G06 om man går i D1C
 • Kognitionsvetare som går 729A85 för första gången anmäler sig via epost till examinatorn. Ni kommer att labba tillsammans med TDDE30.

Om det är fullt i grupperna där din klass kan anmäla sig, vänta på att de utökas eller kontakta examinatorn.

Handledarnas prioritering på vanliga labbpass

 1. Handledning till studenter i den schemalagda gruppen. Detta måste alltid vara högsta prioritet, för att hjälpa er att komma vidare.

 2. Redovisningar från studenter i den schemalagda gruppen. När vi inte svarar på frågor tar vi mycket gärna emot redovisningar. Utnyttja labbtillfällena till detta och redovisa så tidigt som det går, så minskar du risken att få sitta och vänta på din tur på ett redovisningspass! På labbtillfällena har du större möjligheter att jobba medan du väntar.

 3. Studenter från andra grupper än den schemalagda, inklusive grupper som har samma handledare men inte är schemalagda just då. Vi hjälper gärna andra studenter, men den schemalagda gruppen måste prioriteras.

För att man inte ska behöva sitta och räcka upp handen till handledaren är ledig skriver man upp sig på vita tavlan i tre kolumner:

FrågorRedovisningarAndra grupper

Övrigt om handledningstillfällen

Att dela på salar: I många fall delar två samtidiga grupper på salarna, till exempel:

15:15 - 17:00 	TDDD78 	Laboration 	SU00 	 	U1.a, Grupp 7 	1/2 grupp i SU02
15:15 - 17:00 	TDDD78 	Laboration 	SU01, SU02 	U1.a, Grupp 8 	1/2 grupp i SU02

Börja då att fylla på där ni har hela salen (SU00, SU01) och använd bara den "halva" salen när den "hela" har blivit full, så slipper vi obalans.

Om salarna är fulla: Fråga om det finns någon som inte går kursen – då har du företräde och ska inte gå till en annan sal (handledningen fungerar bättre när alla sitter tillsammans). Du kan också fråga handledaren om du inte själv vill säga till andra studenter att flytta på sig.

Om det fortfarande är fullt: Vår erfarenhet sedan många år är att det nästan alltid är ett antal studenter frånvarande, och att flera dessutom labbar på egen dator. Att boka dator för alla är ett slöseri som dessutom leder till sämre labbtider eftersom salarna blir fullbokade under "vanliga" tider. Därför bokar vi lite färre PUL-datorer per grupp, vilket gör att ni kan få fler labbar på bättre tider. Alternativet är alltså att boka fler kvällstider – där vi kan ha plats för alla men färre faktiskt kommer...

Någon gång kan det ändå hända att någon får inte plats i den bokade salen. Om detta händer, och det faktiskt är fullt av studenter från rätt kurs och grupp, finns det oftast platser lediga i andra PUL – eventuellt i PC-PUL i E-huset, där IDEA också är installerad. Du kan ändå få hjälp av handledaren.

Om du vill ha extra hjälp kan du besöka en annan grupps labbar när du inte själv har labb, så länge som det finns plats för dig. Då förutsätts det att du också deltar i alla schemalagda labbar för din egen grupp! (Men vi måste alltid prioritera den schemalagda gruppen och du måste lämna salen om någon i den schemalagda gruppen inte får plats. Det gäller även när en projektgrupp vill ha två datorer för att arbeta parallellt.)

Hinner handledaren med dig? Arbetsbelastningen kan vara extremt ojämn och på ett fåtal pass kan man få 2-3 gånger så många frågor som normalt. Detta är omöjligt att förutse och vi kan därför inte garantera att man alltid hinner få hjälp. Tänk också på att jobba mellan labbarna så att du kan ha färdiga frågor när labben börjar. Det går tyvärr inte att ha tillräckligt många handledare för att klara av när de flesta frågorna kommer under den sista halvtimmen eller kvarten.

Handledarna kan ta en kort rast under schemalagda labbar, precis som ni. Vid sjukdom täcker övriga handledare upp. Vi lägger ut extra labbtid redan från början för att kompensera för 1–2 bortfall, men blir det mer än så kommer vi så klart att ordna nya labbtillfällen.

Utnyttja handledningen!

Vänta inte med att fråga till du har spenderat 20 timmar och inser att du har kört fast totalt! Vi kan inte hjälpa er om vi inte vet att ni har problem. Labbar är ett sätt att lära sig, inte bara ett sätt att visa vad man redan kan.

De riktigt svåra problemen är de man inte ens vet om att man har! Be gärna handledaren att helt enkelt titta lite på programmet då och då, speciellt under projekten.

Om du missar att uppfylla ett krav, och vi inte har fått chansen att påpeka det tidigt genom att du är närvarande regelbundet, kan vi så klart inte heller ta hänsyn till hur mycket arbete det blir när du måste uppfylla det kravet i efterhand.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2019-01-18