Tidplan och deadlines: TDDD78, TDDE30, 729A85

Detta är en gammal sida som enbart gäller 2019.
En ny tidplan är på gång (med fler ändringar än enbart nya datum).

Skillnad i tidplan mellan kurserna

TDDD78 (U) går under en period. Det gör att ni kan avsluta kursen under VT1 så att ni sedan är mer fria att fokusera på projektet i mobila applikationer under VT2, med färre konfliker mellan de två kurserna.

TDDE30 (D) och 729A85 (Kogvet) går under två perioder. Det ger fler veckor för att klara av kursen, men mer arbete i de parallella kurserna.

Handledarnas prioritering på redovisningspass

Det kan hända att vi inte hinner med alla redovisningar under labbpassen, särskilt när vissa arbetar hemma och kommer med flera färdiga labbar på samma gång. Då finns det också särskilda redovisningspass.

Handledaren lämnar salen när ingen mer är redo att redovisa, så var där i tid!

På redovisningspassen har vi färre platser bokade – det kan vara så lite som 8 platser för 40 personer. Tiden är ju enbart tänkt för att man ska komma och redovisa. Man kan inte räkna med att kunna sitta och arbeta (eller få handledning) på dessa pass.

Prioriteringen är:

  1. Redovisning av angivna labbar enligt tidplanen nedan. På "redovisning labb 2-3" ser vi t.ex. först till att alla som är färdiga med labb 2 eller 3 får redovisa. Hinner vi inte med detta innan passet tar slut kommer vi antingen att förlänga passet eller se till att du garanterat får en annan chans inom en nära framtid (kan vara ett annat redovisningspass eller en extratid).

  2. Redovisning av andra labbar tar vi hand om sist, om det blir tid över. Om vi inte hinner med dig innan passet är slut får du prova på ett annat labb- eller redovisningspass. (Utan denna begränsning får vi tyvärr alltför många som vill redovisa alla labbar på sista redovisningstillfället, även om man var klar tidigt.)

Deadlines för labbar

Mjuka deadlines, när du borde vara klar för att inte få alltför bråttom senare, ser du i tidplanen längre ner. Det är bäst att bli klar med labb 2 under de dagar som är markerade som "labb 2", helt enkelt. Men man kan ju alltid bli sjuk, eller fastna på någon uppgift, och tillfälligt komma efter i planeringen.

Potentiella möjligheter att redovisa labbar finns under vilket labb- eller redovisningspass som helst, i mån av tid. Sikta på att redovisa under labbtiderna i första hand, så inte allt samlas till alternativa tillfällen! När vi byter till projektgrupper tar vi inte emot redovisningar av labbar (se "sista chansen" i tabellen nedan).

Garanterade möjligheter att redovisa labb X finns på vissa redovisningspass. Se prioriteringsavsnittet ovan och tidplanen längre ner, där du t.ex. kan se var du själv har ditt sista redovisningspass där vi garanterar redovisningsmöjlighet för labb 1.

Labbdemonstration och inlämning efter pågående kurs kommer att vara möjligt vid ett antal extratillfällen, både för förstagångsinlämningar och för komplettering. Labbar kan redovisas i tenta- eller omtentaperioderna i maj/juni, augusti, oktober, och januari. TDDD78, som är kortare, kan även redovisa labbar i tentaperioden direkt efter VT1. Exakta datum för demonstrationer och inlämningar presenteras när vi har haft möjlighet att boka salar (vilket inte kan ske förrän efter att datortentor har bokats).

Detta är extratillfällen (standardpolicy är att man bara får redovisa labbar och projekt under pågående kurs)! Vi lägger in detta som en extra service, men reserverar oss för att granskningar då kan ta upp till 3–4 veckor eftersom tillfällena sker i samband med andra kursstarter.

Mellan de specifika extratillfällena tar vi inte emot redovisningar, inlämningar eller kompletteringar! Detta skulle vara alltför ineffektivt och ta värdefull tid från övrig handledning.

Deadlines för projekt och projektförberedande

Projekt och projektförberedande övningar kan redovisas på vanliga projektlabbtillfällen eller det speciella redovisningstillfället för projekt.

Projektdemonstration och inlämning efter pågående kurs kommer att vara möjligt vid ett antal extratillfällen, både för förstagångsinlämningar och för komplettering. Projekt och projektförberedande övningar kan demonstreras i tenta- eller omtentaperioderna i augusti, oktober, och januari. TDDD78, som är kortare, kan även redovisa projekt i maj/juni. Exakta datum för demonstrationer och inlämningar presenteras när vi har haft möjlighet att boka salar (vilket inte kan ske förrän efter att datortentor har bokats).

Detta är extratillfällen (standardpolicy är att man bara får redovisa labbar och projekt under pågående kurs)! Vi lägger in detta som en extra service, men reserverar oss för att granskningar då kan ta upp till 3–4 veckor eftersom tillfällena sker i samband med andra kursstarter.

Mellan de specifika extratillfällena tar vi inte emot redovisningar, inlämningar eller kompletteringar! Detta skulle vara alltför ineffektivt och ta värdefull tid från övrig handledning.

Tidplan

Här ser du bland annat vilken labb som är den "nuvarande" labben under varje tidsperiod. Detta ger en fingervisning om var man bör ligga för att vara helt i fas med labbarna. Att hinna med detta kräver att man arbetar utanför schemalagd tid.

DatumAllaTDDD78 (U1) TDDE30, 729A85 (D1, Kogvet)
Jobba medÖvrigtJobba medÖvrigt
2019-01-21FÖ 1: Intro
2019-01-22FÖ 2: Java Labb 1 Labb 1
2019-01-23 Labb 1 Labb 1
2019-01-24FÖ 3: OO Labb 1 Labb 1
2019-01-25 Labb 2 Redovisning labb 1-2Labb 1
2019-01-26
2019-01-27
2019-01-28FÖ 4: Mer OO Labb 2 Labb 2
2019-01-29 Labb 2 Labb 2 Redovisning labb 1-2
2019-01-30FÖ 5: Hierarkier Labb 2 Labb 2
2019-01-31 Labb 2 Redovisning labb 1-2, sista garanterade chansen för labb 1 före tentaperioden i marsLabb 2
2019-02-01 Labb 3 Labb 2
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-04FÖ 6: GUI Labb 3 Labb 2
2019-02-05FÖ 7: Felhantering Labb 3 Labb 2
2019-02-06 Labb 3 Labb 3
2019-02-07FÖ 8: Projekt Labb 3 Redovisning labb 2-3, sista garanterade chansen för labb 2 före tentaperioden i marsLabb 3 Redovisning labb 1-2, sista garanterade chansen för labb 1 före tentaperioder i maj/juni
2019-02-08 Labb 3 Labb 3
2019-02-09
2019-02-10
2019-02-11FÖ 9 Labb 3 Labb 3
2019-02-12 Labb 3 Labb 3
2019-02-13 Labb 3 Labb 3
2019-02-14FÖ 10 Labb 3 Labb 3
2019-02-15 Avsluta Redovisning labb 3, absolut sista chansen före tentaperioden i mars. Halvgrupp, gruppindelning meddelas senare. Labb 3 Redovisning labb 2-3
2019-02-16
2019-02-17 Deadline inlämning av labbkod (tid för några småsaker att poleras efter redovisningen). Både tagg och Gitlab-issue!
2019-02-18FÖ 11: Generics, CollectionsProjekt Ingen labbredovisning i projektfasen. Labbfrågor besvaras gärna, i mån av tid (projektfrågor prioriteras vid tidsbrist).Labb 3
2019-02-19 Projekt Labb 3
2019-02-20 Projekt Labb 3
2019-02-21FÖ 12: Trådning Projekt Labb 3
2019-02-22 Projekt Labb 3 Redovisning labb 2-3, sista garanterade chansen för labb 2 före tentaperioder i maj/juni
2019-02-23
2019-02-24
2019-02-25FÖ 13: Mönster Projekt Labb 3
2019-02-26 Projekt Labb 3
2019-02-27 Projekt Labb 3
2019-02-28 Projekt Avsluta Redovisning labb 3, absolut sista chansen för labbar före tentaperioder maj/juni
2019-03-01 Projekt Projektplan Ingen labbredovisning i projektfasen. Labbfrågor besvaras gärna, i mån av tid (projektfrågor prioriteras vid tidsbrist).
2019-03-02
2019-03-03 Inlämning av kod för labb 3 (om några småsaker behövde poleras efter redovisningen)
2019-03-04 Projekt Projektplan
2019-03-05 Projekt Projektplan
2019-03-06 Projekt Projektplan
2019-03-07 Projekt Projektplan
2019-03-08 Projekt Projektplan
2019-03-09
2019-03-10
2019-03-11 Projekt Projektplan
2019-03-12 Projekt Redovisning projekt -- två pass (halvgrupp), gruppindelning kommer att lämnas ut senare. Nästa chans om cirka 1 vecka.Projektplan Inlämning projektplan: Sista dagen om man vill få feedback före projektstart
2019-03-13 (Ingenjörsprof.) (Ingenjörsprof.)
2019-03-14 (Ingenjörsprof.) Deadline för tidig kodinlämning för projekt (snabbast granskning). Både tagg och Gitlab-issue!(Ingenjörsprof.)
2019-03-15Inläsning
2019-03-16
2019-03-17
2019-03-18Tenta Tentaperiod.
Uppsamlingstillfälle för labbar fredag 190322.
Uppsamlingstillfälle för projekt fredag 190322.
Nästa tillfälle för TDDD78 blir i tentaperioden maj/juni.
Tentaperiod.
Inga uppsamlingstillfällen för TDDE30. Kursen pågår fortfarande.
2019-03-19Tenta
2019-03-20Tenta
2019-03-21Tenta
2019-03-22Tenta
2019-03-23
2019-03-24 Deadline för sen kodinlämning för projekt, samt kodinlämning för uppsamlingstillfälle labbar. Både tagg och Gitlab-issue! Nästa chans maj/juni
2019-03-25 Projekt Ingen labbredovisning i projektfasen. Labbfrågor besvaras gärna, i mån av tid (projektfrågor prioriteras vid tidsbrist).
2019-03-26 Projekt
2019-03-27 Projekt
2019-03-28 Projekt
2019-03-29 Projekt
2019-03-30
2019-03-31
2019-04-01 Projekt
2019-04-02 Projekt
2019-04-03 Projekt
2019-04-04 Projekt
2019-04-05 Projekt
2019-04-06
2019-04-07 Inlämning projektplan: Sista dagen om man vill redovisa under kursens gång
2019-04-08 Projekt
2019-04-09 Projekt
2019-04-10 Projekt
2019-04-11 Projekt
2019-04-12 Projekt
2019-04-13
2019-04-14
2019-04-15 Projekt
2019-04-16 Projekt
2019-04-17 Projekt
2019-04-18
2019-04-19Långfr
2019-04-20Påskaft
2019-04-21Påskdag
2019-04-22Annand
2019-04-23 Omtentaperiod för tentor från HT2.
Inga aktiviteter i Java.
Omtentaperiod för tentor från HT2.
Inga aktiviteter i Java.
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-26
2019-04-27
2019-04-28
2019-04-29
2019-04-30Valborg
2019-05-011Maj
2019-05-02 Projekt
2019-05-03 Projekt
2019-05-04
2019-05-05
2019-05-06 Projekt
2019-05-07 Projekt Inlämning projektrapport till IKK för språk- och strukturgranskning (1 hp)
2019-05-08 Projekt
2019-05-09 Projekt Redovisning projekt -- två pass (halvgrupp), gruppindelning kommer att lämnas ut senare.
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12 Deadline för inlämning av projektkod (nästa tillfälle i augusti). Både tagg och Gitlab-issue!
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-17
2019-05-18
2019-05-19
2019-05-20 Granskad projektrapport återfås
2019-05-21 Rapport
2019-05-22 Rapport
2019-05-23 Rapport
2019-05-24 Rapport
2019-05-25
2019-05-26
2019-05-27Tenta Tentaperiod.
Kompletteringstillfälle för labbar och projekt.
TDDD78: Måndag 190527 klockan 10.15 i SU00. Ni som hade Kimberley demonstrerar nu labbar för Mikael. Ni som hade Nils redovisar nu labbar för Piotr.
Tentaperiod.
Kompletteringstillfälle, enbart för labbar (projekten lämnades nyss in, så nästa tillfälle blir i augusti).
TDDE30: Onsdag 190529 klockan 10.15 i *PC4*. Gäller enbart labbar (inklusive alla nivåer av Tetris samt den projektförberedande labben). Redovisa för er egen handledare: Mariusz, Nigel eller Oskar.
2019-05-28Tenta
2019-05-29Tenta
2019-05-30Tenta
2019-05-31Tenta
2019-06-01
2019-06-02 Deadline för inlämning av labbkod eller projektkod från kompletteringstillfället. Både tagg och Gitlab-issue! Nästa chans blir i augusti.Deadline inlämning av uppdaterad rapport till IKK, med granskningskommentarer åtgärdade.
Deadline för inlämning av labbkod (ej projektkod) från kompletteringstillfället. Både tagg och Gitlab-issue! Nästa chans blir i augusti.
2019-06-03Tenta
2019-06-04Tenta
2019-06-05Tenta
2019-06-06Omtenta
2019-06-07Omtenta
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10Omtenta
2019-06-11Omtenta
2019-06-12Omtenta
2019-06-13Sommar
2019-06-14Sommar
2019-06-15
2019-06-16