Göm menyn

Efter kursens slut / återvända nästa år

Detta gäller fram till 17 januari 2021. Nya instruktioner kommer att gälla när den nya kursomgången börjar 2021.

Är kursen slut, och du vill lämna in en labb eller ett projekt? Eller har du gått TDDC69, TDDD78, TDDE30, eller 729A85 ett tidigare år, och vill komplettera, plussa eller lämna in nya labbar / projekt?

Grundprincipen för labbar på IDA grundpolicy är att alla laborationer ska klaras av under kursens gång, när labbassistenterna finns tillgängliga. Därefter måste man vänta ända till nästa år, då man behöver göra (om) labbarna / projekten exakt enligt de instruktioner som gäller för det året.

Vi är generösare, men med över 1000 tidigare kursanmälningar, och stora förändringar över åren, behöver vi en tydlig procedur.

Att lämna in efter kursavslutning – samma år

Vi ger en garanterad möjlighet att komplettera vid flera tillfällen under det kalenderår då man först anmälde sig till kursen. I detta fall kan du helt enkelt använda tidplanen för att hitta dina redovisningstillfällen och deadlines efter kursens slut (oftast augusti / oktober /januari), och sedan lämna in på precis samma sätt som du gjorde under själva kursperioden.

När nästa kursomgång börjar gäller inte detta; se nästa avsnitt.

Att lämna in under ett senare år

Året efter man först var anmäld på kursen kan man normalt också följa de gamla reglerna. Läser man kursen för första gången år 2025 kan man alltså oftast välja att följa gamla regler även under 2026. Man ska dock anmäla sig till examinatorn i god tid, enligt nedan.

Två år efter att man först var anmäld till kursen kan man dock behöva omredovisa labbar eller projekt och/eller följa nya regler för existerande uppgifter. Man kan också behöva göra helt nya labbar eller uppgifter (vilket dock är ovanligt i och med att kursinnehållet brukar vara relativt stabilt över åren). Att man inte kan följa gamla regler under all framtid beror delvis på att det går åt alltför mycket tid att hantera redovisningar och granskningar enligt många olika gamla regelsystem på samma gång.

Detaljer för just ditt år finns längre ner på sidan. Läs dock genom dessa instruktioner först.

Deadlines och inlämningstillfällen finns i tidplanen. U:are följer tiderna för TDDD78, och tider för D:are och kogvetare följer alltid TDDE30, även om man ursprungligen gick TDDD78 då bara den kursen fanns.

Demonstration behövs inte för "små" kompletteringar (ett antal buggfixar) men krävs för större ändringar eller nya finesser. Du kan demonstrera på schemalagda labbpass, redovisningstillfällen eller kompletteringstillfällen för din tilldelade grupp, precis som andra kursdeltagare. I distansläge innebär detta att du lämnar in screenshots (labbar) respektive demonstrationsvideo (projekt) enligt labbinlämningsinstruktioner respektive projektinlämningsinstruktioner.

I och med att det inte är ditt första år på kursen finns det även en del rent administrativa detaljer som måste hanteras i god tid. Läs därför genom följande regler, som gäller för alla kursdeltagare som har varit registrerade under ett tidigare år. Se även specifik information för specifika kursomgångar nedan.

 • Undvik att själv skapa nya grupper i WebReg eller egna projekt i Gitlab. Om det behövs skapar examinatorn detta efter att du har tagit kontakt. Det är bara årets nya studenter som ska anmäla sig själva i WebReg.

 • Kontakta examinatorn i förväg för att diskutera hur du går vidare. Var ute i särskilt god tid om du vill ha handledning under kursens gång, så vi kan lägga in dig i en lämplig grupp. Tala om följande:

  • Namn och liu-id för dig och eventuell projektpartner

  • Var du/ni kommer ifrån: Den ursprungliga kurskoden och det ursprungliga året (t.ex. TDDC69-2012).

  • Vad du/ni vill göra: Komplettera labbar, lämna in labbar för första gången, komplettera projekt, lämna in projekt för första gången, plussa betyget på ett gammalt projekt, byta projektdefinition för att göra något helt annat, dela upp en gammal grupp och arbeta vidare ensam, ...?

  • Om du/ni bara vill ha granskning (demo + kodgenomgång) eller även handledning på årets schemalagda labbtider, vilket påverkar grupperingen.

 • Registrera dig på den kursomgång du följer så att du får utskicken till årets epostlista. Annars kan du missa information.

  Vi som har kursen (examinator och handledare) kan inte svara på hur du gör detta. Regler och procedurer kring anmälan till kurser ligger utanför vårt område – vi kommer in i bilden efter att du är anmäld.

 • Se till att du någon gång har loggat in på gitlab.liu.se så att vi vid behov kan skapa Gitlab-repon för dina labbar respektive ditt projekt.

 • I avsnittet för din egen kursomgång (nedan) kan du se om du behöver göra om, eller omredovisa, gamla moment som redan är redovisade under tidigare år. Om du behöver det kan du givetvis återanvända egen gammal kod i nya labbar och projekt. Du får då steg för steg föra över koden till dina nya labbar och projekt samtidigt som du ser till att de nya instruktionerna följs. För projektet kan du också återanvända text från en gammal projektbeskrivning, men ska använda den senaste projektbeskrivningsmallen och behöver ett nytt godkännande från handledaren.

 • Vid projektinlämning ska du alltid använda den senaste inspektionsprofilen som vi har gjort tillgänglig på årets kurswebsidor. Att uppdatera profilen låter dig upptäcka fler typer av potentiella problem innan inlämning, istället för att vi ska behöva ge komplettering efter inlämning!

 • Många som anmäler sig "på nytt" kommer att få nya projekt i Gitlab. Detta gör att vi lättare kan hitta era projekt, men även att det finns en möjlighet att "börja om på nytt" eller att fortsätta utan att en tidigare projektpartner får tillgång till det som görs.

  Det går bra att pusha upp ett gammalt repo till det nya projektet genom att inte klona det nya, utan istället följa instruktionerna på det tomma Gitlab-projektets sida. De instruktionerna ser ut ungefär så här, men du behöver givetvis ändra på "existing_repo" och använda din egen URL istället för "git@gitlab.liu.se:jonkv82/emptyproj.git":

  Push an existing Git repository
  
  cd existing_repo
  git remote rename origin old-origin
  git remote add origin git@gitlab.liu.se:jonkv82/emptyproj.git
  git push -u origin --all
  git push -u origin --tags

Fortsätt läsa under avsnittet för din första kursomgång!

Först anmäld till TDDC69/TDDD78 år 2011–2015

Om du gick TDDC69/TDDD78 under 2011–2015, och vill avsluta kursen eller plussa betyget på ett projekt, följer du först de allmänna instruktionerna ovan. Vi ordnar sedan en handledare, en ny grupp i Webreg, ett (eller två) projekt i Gitlab, med mera.

Därefter behöver du slutföra och lämna in labbar, projektbeskrivning och projekt enligt de senaste instruktionerna på websidan (2020). Gamla inlämningar räknas inte längre, då alltför mycket har förändrats. Du måste alltså redovisa och demonstrera alla steg i kursen på nytt, även om du har redovisat och fått godkänt för en gammal version vid ett tidigare tillfälle. Även projektplanen behöver lämnas in på nytt och ska följa den senaste mallen.

Det slutliga resultatet måste normalt rapporteras in under din ursprungliga kurskod, så att du inte får problem med examen. Din studievägledare kan tala om exakt vad som gäller för ditt fall. (Om du gick TDDD78 och redan har fått godkänt på något moment (labbar eller projekt) behöver dina nya poäng också rapporteras in efter den gamla poängfördelningen, som inte helt stämmer överens med den nya. Den totala mängden arbete kommer ändå att stämma överens med den totala mängden poäng för kursen.)

Först anmäld under 2016–2018

Om du gick kursen för första gången under 2016–2018 har du redan från början haft samma poängfördelning som vi använder nu. För att avsluta kursen eller plussa betyget på ett projekt följer du först de allmänna instruktionerna enligt ovan. Vi ordnar en handledare, fixar Webreg, skapar projekt i Gitlab, med mera.

Om du behöver poäng för labbarna behöver du genomföra samtliga labbar enligt de senaste instruktionerna (för närvarande 2020). Du behöver då redovisa och demonstrera alla labbar igen, även om du redan har fått godkänt på vissa av dem.

Om du vill avsluta/komplettera eller plussa projektet behöver du genomföra hela projektet enligt de senaste instruktionerna (för närvarande 2020). Detta innebär bland annat att du behöver redovisa Tetris-utökningar enligt beskrivningen på labbsidorna om du vill ha högre betyg än 3 på kursen. Även projektplanen behöver lämnas in på nytt och ska följa den senaste mallen.

Först anmäld under 2019

Om du gick kursen för första gången under förra året (2019) följer du först de allmänna instruktionerna enligt ovan. Vi ordnar en handledare, fixar Webreg, med mera. Eftersom det inte var så länge sedan din "egen" kursomgång får du sedan ytterligare en möjlighet att redovisa enligt tidigare instruktioner.

Om du behöver poäng för labbar får du under kalenderåret 2020 välja på två alternativ:

 • Använd de ursprungliga instruktionerna från det år då du först gick kursen, alltså 2019. Labbar som redan har godkänts behöver då inte omredovisas.

 • Använd de senaste instruktionerna för samtliga labbar, och redovisa dem på nytt. Det ger till 98% samma slutresultat men du drar nytta av de förbättringar och förtydliganden vi har gjort här och där i instruktionerna.

Om du behöver poäng för projektet, eller vill plussa ditt betyg, får du under kalenderåret 2019 välja på två alternativ:

 • Använd de ursprungliga instruktionerna från det år då du först gick kursen, alltså 2019. Detta gäller då även de extrauppgifter ("labbar") som behöver göras för att uppnå betyg 4 eller 5.

 • Använd instruktionerna från 2020, inklusive den nya projektbeskrivningsmallen med mera.

Efter kalenderåret 2020 kan reglerna ändras.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2020-12-18