Göm menyn

Efter kursens slut / återvända nästa år

Är kursen slut, och du vill arbeta vidare eller lämna in en labb eller ett projekt? Eller har du gått TDDC69, TDDD78, TDDE30, eller 729A85 ett tidigare år, och vill komplettera, plussa eller lämna in nya labbar / projekt? Läs hela den här sidan!

Grundprincipen för IDA-labbar är att alla laborationer ska klaras av under kursens gång, när assistenterna finns tillgängliga. Därefter har vi andra arbetsuppgifter och då måste man vänta ända till nästa år, då man behöver göra (om) labbarna / projekten enligt årets instruktioner.

Vi är generösare och siktar mot att man i så stor utsträckning som möjligt ska kunna följa gamla definitioner av labbar och projekt även senare, men det kräver en hel del extra arbete att underhålla gamla labbar och granska efter gamla instruktioner. Ju längre tiden går och ju mer kursen förändras, desto större sannolikhet att man behöver justera sina labbar, demonstrera igen, eller till och med göra en eller flera helt nya labbar. Man får också räkna med att behöva följa det nya årets krav i fråga om t.ex. kodinspektion.

Välj det år du registrerade dig på kursen för första gången!

Då visar vi vad som gäller för just dig under 2021, fram till mitten av januari 2022. Därefter börjar en ny kursomgång och instruktioner/regler kan ändras.

Att arbeta vidare efter kursavslutning – du som började under 2021

Du som påbörjar kursen under 2021 får en extra möjlighet att komplettera vid flera tillfällen fram till nästa kursomgång börjar i mitten av januari 2022.

Under den tiden kan du helt enkelt använda årets tidplan (2021) för att hitta dina redovisningstillfällen och deadlines, och sedan lämna in på precis samma sätt som du gjorde när kursen gick, utan några förändringar i regler eller krav. Se labbinlämningsinstruktioner respektive projektinlämningsinstruktioner.

Efter att nästa kursomgång påbörjas, i mitten av januari 2022, behöver du återkomma och titta på nästa års uppdaterade sida för att se hur du ska göra.

Att arbeta vidare – du som började 2020

Att arbeta vidare – du som började 2016–2019

Att arbeta vidare – du som började 2011–2015

Läs alla instruktioner, så inte missar vad du behöver göra (eller göra om)!

Allt detta gäller fram till att nästa kursomgång påbörjas, i mitten av januari 2022. Om du vill ha mer tid behöver du därefter återkomma till sidan för att se hur du ska gå vidare.

 1. Kom ihåg att detta är en "bonus". När kursen är slut är den slut och den återkommer nästa år. När vi arbetar extra med att hantera återkomster utanför kursperioden kan det ta tid att få svar.

 2. Undvik att själv anmäla dig i WebReg eller skapa egna projekt i Gitlab.

  Examinatorn kommer att ordna detta om det behövs.

 3. Kontakta examinatorn i god tid för att få veta hur du går vidare – vi behöver till exempel lägga in dig i en lämplig grupp i Webreg (annars finns ingen som granskar dina inlämningar!) och ordna ett projekt i Gitlab.

  Skicka epost med kurskoden i ärenderaden, och tala om följande:

  1. Namn och liu-id för dig och eventuell labb/projektpartner. Tala om om du ska fortsätta arbeta tillsammans med någon baserat på tidigare arbete, om du arbetar vidare på egen hand, eller om du har en ny labb/projektpartner (vem?).

  2. Vad du vill göra: Komplettera labbar, lämna in labbar för första gången, komplettera projekt, lämna in projekt för första gången, plussa betyget på ett gammalt projekt, byta projektdefinition för att göra något helt annat, dela upp en gammal grupp och arbeta vidare ensam, ...?

   Tänk på att du inte kan fortsätta på ett gammalt projekt med en ny partner, eftersom det då blir orimligt svårt att bedöma t.ex. arbetsfördelning och kunskaper om delar av projektet. Däremot kan du så klart fortsätta ensam eller börja på ett nytt projekt med en ny partner.

  3. Om du vill använda nya instruktioner från 2021 eller fortsätta på instruktionerna från 2020 (se "Genomför labbar och/eller projekt" längre ner).

 4. Registrera dig på årets omgång av den kurs du följer (TDDE30 för D, eller TDDD78 för U). Då får du utskicken till årets epostlista och kan komma åt årets kursomgång i Lisam.

  Annars kan du missa viktig information, t.ex. instruktioner för redovisningstillfällen.

  Vi kan inte registrera dig – det hanteras centralt och är helt utanför vår kontroll.

 5. Klona ditt/dina projekt från vår centrala Gitlab.

  Vänta först på att (1) examinatorn talar om att du ska fortsätta i ditt gamla projekt, eller (2) du får ett epost om ett projekt från Gitlab.

  Vi arbetar alltid med de Gitlab-projekt som har skapats för kursen. Många som återkommer till kursen får nya projekt i Gitlab, av flera olika anledningar inklusive smidigare hantering för handledarna. Du får i så fall epost om detta projekt direkt från Gitlab när examinatorn har hunnit hantera din "anmälan". Annars meddelar examinatorn att du ska fortsätta i ditt gamla projekt.

 6. Genomför labbar och/eller projekt.

  Du som började 2011–2015 ska slutföra och lämna in labbar, projektplan och projekt enligt de senaste mallarna och instruktionerna på websidan (2021).

  Gamla inlämningar räknas inte längre, då alltför mycket har förändrats, inklusive poängfördelningen mellan labbar och projekt. Du måste alltså redovisa och demonstrera alla steg i kursen på nytt, även om du har redovisat och fått godkänt för en gammal version vid ett tidigare tillfälle.

  Det kan finnas vissa undantag om du t.ex. har återkommit och demonstrerat labbar under senare år, efter 2015, och nu återkommer på nytt. Fråga examinatorn!

  Om du vill kan du givetvis återanvända egen gammal kod i nya labbar och projekt. Du kan då steg för steg föra över koden till dina nya labbar och projekt samtidigt som du ser till att de nya instruktionerna följs. För projektet kan du också återanvända text från en gammal projektbeskrivning, men ska använda den senaste projektbeskrivningsmallen och behöver ett nytt godkännande från handledaren.

 7. Genomför labbar och/eller projekt.

  Om du vill ha poäng för labbarna behöver du genomföra samtliga labbar enligt de senaste instruktionerna (för närvarande 2021). Du behöver då redovisa och demonstrera alla labbar igen, även om du redan har fått godkänt på vissa av dem.

  Det kan finnas vissa undantag om du t.ex. har återkommit och demonstrerat labbar under senare år och nu återkommer på nytt. Fråga examinatorn!

  Om du vill avsluta/komplettera eller plussa projektet behöver du genomföra hela projektet enligt de senaste instruktionerna (för närvarande 2021). Detta innebär bland annat att du behöver redovisa Tetris-utökningar enligt beskrivningen på labbsidorna om du vill ha högre betyg än 3 på kursen. Även projektplanen behöver lämnas in på nytt och ska följa den senaste mallen.

  Om du vill kan du givetvis återanvända egen gammal kod i nya labbar och projekt. Du kan då steg för steg föra över koden till dina nya labbar och projekt samtidigt som du ser till att de nya instruktionerna följs. För projektet kan du också återanvända text från en gammal projektbeskrivning, men ska använda den senaste projektbeskrivningsmallen och behöver ett nytt godkännande från handledaren.

 8. Genomför labbar och/eller projekt.

  Om du har gjort klart labb 1-4 (de grundläggande labbarna) och har fått poäng i Ladok gäller dessa poäng fortfarande, och du behöver inte göra om dem. Om du inte har gjort klart dem och nu vill ha nya Ladok-poäng för labbmomentet får du fram till och med tentaperioderna i januari 2022 välja på två alternativ:

  • Använd de ursprungliga instruktionerna från det år då du först gick kursen, alltså 2020. Labbar som redan har godkänts behöver då inte omredovisas.

  • Använd de senaste instruktionerna för samtliga labbar, och redovisa dem på nytt. Det ger till 98% samma slutresultat men du drar nytta av de förbättringar och förtydliganden vi har gjort här och där i instruktionerna.

  Om du har gjort extrauppgifterna för betyg 4-5 på projektmomentet (PRA i Ladok) gäller dessa godkännanden fortfarande, och du behöver inte göra om dem. Om du inte har gjort klart dem och nu vill göra en eller båda av extrauppgifterna, t.ex. för att du vill plussa ditt betyg eller för att du också ska göra klart projektet nu, får du fram till och med tentaperioderna i januari 2022 välja på två alternativ:

  • Använd de ursprungliga instruktionerna för extrauppgifterna från det år då du först gick kursen, alltså 2020.

  • Använd de senaste instruktionerna för extrauppgifterna, och redovisa dem på nytt. Det ger till 98% samma slutresultat men du drar nytta av de förbättringar och förtydliganden vi har gjort här och där i instruktionerna.

  Om du vill avsluta/komplettera eller plussa projektet får du fram till och med tentaperioderna i januari 2022 välja på två alternativ:

  • Använd de ursprungliga instruktionerna från det år då du först gick kursen, alltså 2020. I detta fall kommer du att ha kvar ditt Gitlab-projekt från 2020 och arbeta vidare där.

  • Använd instruktionerna från 2021, inklusive den nya projektbeskrivningsmallen med mera. I detta fall kommer du att få ett nytt Gitlab-projekt för 2021 för att vi ska hålla reda på vilka instruktioner du använder.

  Du får givetvis återanvända egen gammal kod även om du nu arbetar med nya labbar och projekt. Du kan då steg för steg föra över koden till dina nya labbar och projekt samtidigt som du ser till att de nya instruktionerna följs. För projektet kan du också återanvända text från en gammal projektbeskrivning, men ska använda den senaste projektbeskrivningsmallen och behöver ett nytt godkännande från handledaren.

 9. Demonstrera (vid behov) och lämna in.

  Deadlines och inlämningstillfällen finns i tidplanen. U:are läser och redovisar alltid tillsammans med TDDD78, medan D:are och kogvetare läser och redovisar tillsammans med TDDE30.

  Demonstration krävs för större ändringar eller nya finesser/features. Vid "små" kompletteringar (buggfixar som ändå inte skulle synas i en demonstration) och vid omstrukturering och förbättring av koden (på sätt som inte syns i en demonstration) kräver vi oftast inte en ny demonstration, men handledaren kan begära in en demonstration i efterhand om det t.ex. har gått en lång tid sedan förra gången.

  Generella instruktioner finns i labbinlämningsinstruktionerna respektive projektinlämningsinstruktionerna.

 10. När du är godkänd måste det slutliga resultatet normalt rapporteras in under din ursprungliga kurskod, så att du inte får problem med examen. Din studievägledare kan tala om exakt vad som gäller för ditt fall.

  Om du gick TDDD78 och redan tidigare har fått godkänt på något moment (labbar eller projekt) behöver dina nya poäng också rapporteras in efter den gamla poängfördelningen, som inte helt stämmer överens med den nuvarande. Den totala mängden arbete kommer ändå att stämma överens med den totala mängden poäng för kursen.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2022-01-14