Göm menyn

729G81 Tillämpad kognitionsvetenskap

Kontakta


Examinator

Arne Jönsson

Kursledare

Sam Thellman

Kursadministratör

Veronica Gunnarsson

Studierektor

Jalal Maleki, e-post jalal.maleki@liu.se


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2019-11-04