Göm menyn

729G81 Tillämpad kognitionsvetenskap

Kursinformation


Kursens syfte

Kursen avser att integrera och sammanfatta det kognitionsvetenskapliga basblocket samt att ge baskunskaper i vetenskapsteori och kognitionsvetenskaplig forskningsmetodik.

Upplägg

Kursen består av tre delar:

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Detta avsnitt presenterar grundläggande vetenskapsteori och diskuterar olika vetenskapliga metoder med anknytning till kognitionsvetenskap.
  • Projektmetodik. Detta avsnitt presenterar metoder för planering, strukturering och utvärdering av tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt inom kognitionsvetenskap. Vidare ingår jämföra olika projektmodeller och projektmetoder inom forskning och utveckling.
  • Projektarbete. Studenter skall i grupper om ungefär sex studenter utföra ett mindre projektarbete. Arbetet kan utföras vid institution på universitetet, offentlig förvaltning eller företag. Arbetet skall dock huvudsakligen utföras vid universitet. Avnämarna hjälper, i förekommande fall, huvudsakligen till att formulera problemet. Projektet skall ha ämnesmässig bredd och djup inom minst två av kognitionsvetenskapens delområden. Studenterna kommer att delas in i projektgrupper med två projektgruppshandledare från två olika ämnen. Projektgruppshandledare avgörs efter det att studenterna valt projekt.

Lärare

Projektet:
Kursledare, samordnare och examinator; Arne Jönsson, 28 1717; arne.jonsson@liu.se
Lärare från IBL, IKK, Tema och IDA. Varje projektgrupp har tillgång till två handledare från två olika institutioner, beroende på vald projektuppgift, detta gäller också om uppgiften utförs utanför universitetet.
Projektmetodik:
Lärare i projektmetodik: Stefan Holmlid och Ana Kustrak Korper
Vetenskapsteori:
Examinator och kursledare för vetenskapsteori: Harald Wiltsche
Dessutom bedömer Mikael Rosell informationssökningen till projektarbetet.

Kurslitteratur och referenssidor

Hittas lättast via Bibliotekets sidor.


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2020-10-02