Göm menyn

729G81 Tillämpad kognitionsvetenskap

ProjektförslagFörslag från Lisa Palmqvist

Jag har ett samarbete med en psykolog och forskare i Norge som utvecklat en app för screening för depression för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I dagsläget finns inget verktyg där personer med intellektuell funktionsnedsättning själva skattar sin mentala hälsa utan den skattas av föräldrar eller andra anhöriga. Han håller på och översätter den till svenska nu och vill gärna ha hjälp med gränssnittet. Appen nås enkelt via webben och är funktionsduglig, men bara på norska än så länge. Översättningen ska ske nu under tidig vår. Någon form av användartestning hade varit bra (ingen har gjorts hittills). Behöver inte vara på personer med IF utan går lika bra med barn.

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2021-01-12