Göm menyn

729G81 Tillämpad kognitionsvetenskap

Alla meddelanden30/4  Rapportskrivningsföreläsningen
 

Föreläsningsbilder finns som pdf och föreläsningen blir via zoom.


16/4  Deadlines uppdaterade
 

Info om projektspecificeringen finns nu länkat från Deadlines. Finns under Projektarbetet.


4/2  Kursmaterial
 

För momenten Vetenskapsteori och Projektmetodik finns kursmaterial på LISAM


9/12  Sidorna ganska uppdaterade
 

En del saknas nog


5/11  Sidorna uppdateras
 

En del saknas fortfarandeSidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2019-11-04