Göm menyn

Kurser inom Statistik

732A51Bioinformatik, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A60Akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (Avancerad nivå) 
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A64Masteruppsats i statistik, 30 hp (Avancerad nivå) 
732A66Beslutsteori, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A72Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A73Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A76Forskningsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A78Deep Learning, 3 hp (Avancerad nivå) 
732A80Tidsserier och sekvensinlärning, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A81Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A83Statistiska metoder, 9 hp (Avancerad nivå) 
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A92Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A93Statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A96Advanced Machine Learning, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A98Visualisering, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A99Maskininlärning, 9 hp (Avancerad nivå) 
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G12Data Mining, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G20Statistisk teori, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G33Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G34Statistiska metoder för komplexa data, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G43Bayesiansk statistik, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G46Regressions- och variansanalys, 15 hp (Grundnivå) 
732G47Kandidatuppsats i Statistik, 15 hp (Grundnivå) 
732G48Introduktion till statistik och dataanalys, 20 hp (Grundnivå) 
732G49Grundläggande statistik: Inferens, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G50Grundläggande statistik, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G51Statistiska undersökningar: Urval och design, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G52Tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G53Linjära modeller 1, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G54Linjära modeller 2, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G70Grundläggande statistik, 7 hp (Grundnivå) 
732G71Regressions- och tidsserieanalys, 8 hp (Grundnivå) 
732G81Statistik, 11 hp (Grundnivå) 
732G83Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G92Surveymetodik, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G93Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå) 
753A01Analys av sport, 6 hp (Avancerad nivå) 
ETE337Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI, 2 hp (Grundnivå) 
NBIB53Datahantering, visualisering, och statistisk inferens, 6 hp (Grundnivå) 
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen