Göm menyn

Kurser inom Statistik

732A60Advanced Academic Studies (A) 
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A) 
732A64Masteruppsats, 30 hp (A) 
732A66Beslutsteori, 6 hp (A) 
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (A) 
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (A) 
732A92Text Mining, 6 hp (A) 
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A) 
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A) 
732A96Avancerad maskininlärning, 6 hp (A) 
732A98Visualisering, 6 hp (A) 
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G) 
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G) 
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G) 
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G) 
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G) 
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G) 
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G) 
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G) 
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G) 
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G) 
732G70Statistik A, 7 hp (G) 
732G71Statistik B, 8 hp (G) 
732G81Statistik, 11 hp (G) 
NDAB02Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (Grundnivå) 
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (G2) 
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (A) 

Sidansvarig: Grundutbildningen