Göm menyn

753A01 Analys av sport, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Sports Analytics/

Kursen ges för första gången 2021.
2022 VT2

ExaminatorPatrick Lambrix


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen